Viewing 1 to 6 of 6 items
Archive | Celf, cerddoriaeth a drama cynradd RSS feed for this section

Portffolïau Digidol yn yr Ysgol Gynradd

Rydym wedi dotio gyda’r prosiect yma gan un o’n hathrawon lleol. Nid yn unig y mae disgyblion yn cael y cyfle i ddatblygu portffolïau digidol eu hunain (sy’n eu galluogi i drefnu a rhannu eu gwaith mewn amryw ffyrdd) ond hefyd mae’n fodd ardderchog o ddatblygu sgiliau mathemateg, iaith a TGCh hefyd! Mae’r feddalwedd yn  Full Article…

0

Llawlyfr Cynradd ar Gael Nawr!

Cliciwch ar y linc isod i weld y Llawlyfr e-Ddysgu ar gyfer Athrawon Cynradd. TACCLE2 e-ddysgu ar gyfer Athrawon Ysgolion Cynradd TACCLE2 e-ddysgu ar gyfer Athrawon Ysgolion Cynradd (pdf for printing) No more excuses! This is a step-by-step guide to using technology to improve teaching and learning in the classroom.  Many of you who use  Full Article…

0

Taro’r Nodyn.

Oedran oed 9+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Yn draddodiadol, mae wastad wedi bod yn eithaf anodd addysgu dysgwyr sydd ddim yn chwarae offeryn nac yn darllen cerddoriaeth, yn enwedig pan eu bod nhw’n iau. Mae’r meddalwedd hwn yn galluogi dysgwyr i gyfansoddi heb orfod ysgrifennu sgôr gerddorol. Maen nhw’n cyfansoddi yn defnyddio’u clust, neu’n glywedol,  Full Article…

0

Bwystfilod Bychain.

Oedran 3–7 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn gyflwyniad cynnar i ddefnyddio camerâu digidol a fideo. Mae’r dysgwyr yn esgus bod yn fathau gwahanol o bryfed ac yn cofnodi eu teithiau trwy lygaid y bwystfilod bychain o’u dewis. Yna maen nhw’n defnyddio’r hyn a recordiwyd ganddynt i gyhoeddi fideo (gyda cherddoriaeth gefndir) ar  Full Article…

0

Cerddorion Crefftus.

Trosolwg Yn y gweithgaredd hwn, caiff disgyblion eu hannog i weithio’n artistig ac yn dechnegol. Maen nhw’n dechrau trwy greu eu hofferynnau cerdd eu hunain o ddeunyddiau gwastraff ac yna’n ymchwilio i batrymau sain gan ddefnyddio meddalwedd recordio sain. I orffen, gallant drosglwyddo eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ynglŷn â seiniau trwy rannu tiwtorialau fideo a  Full Article…

0