Viewing 1 to 6 of 6 items
Archive | Dyniaethau cynradd RSS feed for this section

Helfa QR.

Oedran 9+ oed   Rhwyddineb ***   Trosolwg Cod QR (sef Cod Ymateb Cyflym) yw’r nod masnach ar gyfer math o god bar 2D a ddyluniwyd ar gyfer y diwydiant modurol yn Japan. Ers hynny, mae’r system cod QR yn gyffredin iawn a bydd y disgyblion wedi gweld enghreifftiau ohoni ym mhobman. Mae’r cod yn  Full Article…

0

Llawlyfr Cynradd ar Gael Nawr!

Cliciwch ar y linc isod i weld y Llawlyfr e-Ddysgu ar gyfer Athrawon Cynradd. TACCLE2 e-ddysgu ar gyfer Athrawon Ysgolion Cynradd TACCLE2 e-ddysgu ar gyfer Athrawon Ysgolion Cynradd (pdf for printing) No more excuses! This is a step-by-step guide to using technology to improve teaching and learning in the classroom.  Many of you who use  Full Article…

0

Teulu Mawr.

Oedran 9+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i ddysgu am fywydau plant mewn gwledydd eraill ac mae’n arbennig o effeithiol ar gyfer cymharu a chyferbynnu eu hysgolion. Mae enghraifft i’w gweld yn: Disgrifiad Yn gyntaf, bydd angen i chi ddod o hyd i ysgol bartner mewn gwlad arall. Mae sawl  Full Article…

0

Mewn Cawl!

Oedran 4–6 oed  Rhwyddineb *** Trosolwg Un o’r pethau sy’n rhan o gymeriad ein hardaloedd yw’r ryseitiau a’r prydau bwyd lleol. Yn y gweithgaredd hwn, mae’r myfyrwyr yn datblygu ryseitiau traddodiadol yn seiliedig ar draddodiad teuluol a choginio cartref. Caiff eu ryseitiau eu llwytho i fyny i flog y dosbarth. Disgrifiad Y cam cyntaf yn  Full Article…

0

Serennu ar Skype!

Oedran 7+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae Skype yn gyfrwng cyfathrebu sy’n syndod o rwydd i’w feistroli ac, ar y cyfan, mae’n fwy diogel na dulliau cyfathrebu eraill fel ffonau ac e-bost. Gallwch chi anfon negeseuon testun, gwneud galwadau ffôn, defnyddio fideo byw os oes gennych chi gamera, anfon ffeiliau a gwneud galwadau grŵp. Mae’r  Full Article…

0