Viewing 1 to 6 of 11 items
Archive | Dyfeisiau RSS feed for this section

Defnyddio technoleg i godi safonau asesu ac adborth

Dyma adroddiad gan Jenny Hughes yn dilyn ei thrip i gynhadledd Online Educa eleni. I have just come back from Online Educa, an annual event in Berlin.  I think this is about the 6th or 7th year I’ve attended because together with colleagues from Pontydysgu, we do the conference  internet radio programme which goes out  Full Article…

0

Helfa QR.

Oedran 9+ oed   Rhwyddineb ***   Trosolwg Cod QR (sef Cod Ymateb Cyflym) yw’r nod masnach ar gyfer math o god bar 2D a ddyluniwyd ar gyfer y diwydiant modurol yn Japan. Ers hynny, mae’r system cod QR yn gyffredin iawn a bydd y disgyblion wedi gweld enghreifftiau ohoni ym mhobman. Mae’r cod yn  Full Article…

0

Goleuni, Cysgodion a Fi…

Oedran 6–7 oed   Rhwyddineb *****   Trosolwg Mae’r ymarfer hwn yn wych i helpu dysgwyr i ddod i wybod y gwahaniaeth rhwng ffynonellau golau naturiol ac artiffisial. Mae hefyd yn mynd i’r afael â’r hyn sy’n ffynhonnell golau, a’r hyn nad yw’n ffynhonnell golau, a all fod yn bwnc dyrys.   Disgrifiad Gwnewch restr  Full Article…

0

Caledwedd

Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn ymdrin â meddalwedd. Fodd bynnag, gofynnir i ni’n aml am ba fath o galedwedd sydd ei angen ar athrawon cynradd mewn gwirionedd, a beth ddylai fod ar eu rhestr ddymuniadau. Mae’r cwestiwn cyntaf yn eithaf rhwydd. Gellir cynnal yr HOLL weithgareddau yn y llawlyfr cynradd gyda’r offer canlynol. (Rydym  Full Article…

0

Lansio App Gomig Rhyngweithiol Gyntaf y Gymraeg!

  Mi fydd S4C yn torri tir newydd ddiwedd Mai wrth i’r comig rhyngweithiol Cymraeg cyntaf erioed gael ei lansio sef Madron www.s4c.co.uk/madron/desktop/ Fe fydd yr antur rhyngweithiol i bobl ifanc yn ymddangos am y tro cyntaf ar y sgrin wrth i animeiddiad arloesol gael ei ddarlledu ar S4C nos Iau 22 Mai. Ond dim ond  Full Article…

0