Viewing 1 to 2 of 2 items
Archive | e-lyfrau RSS feed for this section

Caledwedd

Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn ymdrin â meddalwedd. Fodd bynnag, gofynnir i ni’n aml am ba fath o galedwedd sydd ei angen ar athrawon cynradd mewn gwirionedd, a beth ddylai fod ar eu rhestr ddymuniadau. Mae’r cwestiwn cyntaf yn eithaf rhwydd. Gellir cynnal yr HOLL weithgareddau yn y llawlyfr cynradd gyda’r offer canlynol. (Rydym  Full Article…

0

e-Ddarllen yn y Dosbarth

Oedran 7+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Weithiau, mae athrawon yn anghytuno’n llwyr â defnyddio teclynnau Kindle neu e-ddarllenwyr eraill yn yr ystafell ddosbarth. Mae rhai yn teimlo eu bod nhw’n gweithio’n galed gyda’u disgyblion i ddatblygu brwdfrydedd am lyfrau a bod e-ddarllenwyr, mewn rhyw ffordd ryfedd, yn bygwth hynny. Rydym ni’n argyhoeddedig y dylai plant  Full Article…

0