Viewing 1 to 6 of 34 items
Archive | Cymru RSS feed for this section

Portffolïau Digidol yn yr Ysgol Gynradd

Rydym wedi dotio gyda’r prosiect yma gan un o’n hathrawon lleol. Nid yn unig y mae disgyblion yn cael y cyfle i ddatblygu portffolïau digidol eu hunain (sy’n eu galluogi i drefnu a rhannu eu gwaith mewn amryw ffyrdd) ond hefyd mae’n fodd ardderchog o ddatblygu sgiliau mathemateg, iaith a TGCh hefyd! Mae’r feddalwedd yn  Full Article…

0

Defnyddio technoleg i godi safonau asesu ac adborth

Dyma adroddiad gan Jenny Hughes yn dilyn ei thrip i gynhadledd Online Educa eleni. I have just come back from Online Educa, an annual event in Berlin.  I think this is about the 6th or 7th year I’ve attended because together with colleagues from Pontydysgu, we do the conference  internet radio programme which goes out  Full Article…

0

Beth yw Oed y Goeden?

Mae’n bosib datblygu’r syniad yma ym meysydd eraill er mwyn ysgogi plant i greu cynnwys ar-lein. Beth am greu llinell amser o safbwynt y creaduriaid sydd wedi byw yn y goeden ar hyd ei hoes? Beth am ddefnyddio Trydar (Twitter) i drydar ffeithiau am goed? Neu beth am ofyn i blant i greu blog –  Full Article…

0

Her Jig-so!

Oedran 3+ oed   Rhwyddineb *****   Trosolwg Mae Jigsaw Planet yn ddarn hyblyg o feddalwedd ar gyfer creu jig-sos ar-lein. Gallwch chi greu jig-sos o ffotograffau wedi’u sganio, o luniau a wnaed gan y dysgwyr eu hunain neu o luniau rydych chi’n eu llwytho i lawr o’r we. Mae’n gweithio ar gyfer bron pob  Full Article…

0