Viewing 25 to 30 of 34 items
Archive | Cymru RSS feed for this section

Mathemateg Maes.

Oedran 9–12 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae Google Earth yn enw eithaf cyfarwydd erbyn hyn ac mae’n gwella drwy’r amser ac yn parhau i gynnig cyfleoedd gwych ar gyfer addysgu a dysgu trawsgwricwlaidd. Yma, fe ddefnyddion ni’r offer mesur Line and Path i ganfod pellteroedd sy’n anodd eu mesur. (Er hwylustod, cyfeirir at Google Earth  Full Article…

0

Rhith-lyfrgell.

Oedran 8+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae Shelfari yn adnodd amlddefnydd ar-lein gwych y gall dysgwyr ei ddefnyddio i greu llyfrgell o’r holl lyfrau y maen nhw wedi’u darllen, yn bwriadu eu darllen neu wrthi’n eu darllen ar hyn o bryd. Ar ôl darllen llyfr, gallant ysgrifennu adolygiadau a rhannu’r rhain â dosbarthiadau a/neu ysgolion  Full Article…

0

e-Ddarllen yn y Dosbarth

Oedran 7+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Weithiau, mae athrawon yn anghytuno’n llwyr â defnyddio teclynnau Kindle neu e-ddarllenwyr eraill yn yr ystafell ddosbarth. Mae rhai yn teimlo eu bod nhw’n gweithio’n galed gyda’u disgyblion i ddatblygu brwdfrydedd am lyfrau a bod e-ddarllenwyr, mewn rhyw ffordd ryfedd, yn bygwth hynny. Rydym ni’n argyhoeddedig y dylai plant  Full Article…

0

Serennu ar Skype!

Oedran 7+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae Skype yn gyfrwng cyfathrebu sy’n syndod o rwydd i’w feistroli ac, ar y cyfan, mae’n fwy diogel na dulliau cyfathrebu eraill fel ffonau ac e-bost. Gallwch chi anfon negeseuon testun, gwneud galwadau ffôn, defnyddio fideo byw os oes gennych chi gamera, anfon ffeiliau a gwneud galwadau grŵp. Mae’r  Full Article…

0

Stori@

Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn wych ar gyfer gweithio gyda dysgwyr eraill yn yr un dosbarth, rhyngweithio rhwng dosbarthiadau yn yr un ysgol neu hyd yn oed cydweithio â dysgwyr mewn ysgolion eraill, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Defnyddiom ni weithgaredd wedi’i seilio ar ysgrifennu stori, ond gellir ei newid yn rhwydd i ddatblygu genres  Full Article…

0

Gwaith cartref gwych!

Trosolwg Mae Padlet yn ffordd wych o gasglu syniadau a chyfraniadau gan ddysgwyr ac yn ffordd hawdd o’u cyflwyno. Gellir ei ddefnyddio at ddibenion amrywiol iawn, e.e. casglu adborth ar wersi, addysgu ieithoedd tramor modern, gwneud rhagfynegiadau a phostio syniadau a chyfraniadau dysgwyr yn gyffredinol. Fe wnaethom ni ei ddefnyddio fel tasg gwaith cartref gyflym,  Full Article…

0