Viewing 1 to 6 of 6 items
Archive | Gwlad Belg RSS feed for this section

Helfa QR.

Oedran 9+ oed   Rhwyddineb ***   Trosolwg Cod QR (sef Cod Ymateb Cyflym) yw’r nod masnach ar gyfer math o god bar 2D a ddyluniwyd ar gyfer y diwydiant modurol yn Japan. Ers hynny, mae’r system cod QR yn gyffredin iawn a bydd y disgyblion wedi gweld enghreifftiau ohoni ym mhobman. Mae’r cod yn  Full Article…

0

Mapio’r ‘Mennydd.

Oedran 7+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r wers hon yn rhoi ffordd strwythuredig i blant fyfyrio ar stori yn defnyddio meddalwedd mapio’r meddwl. Fe allen nhw ei ddefnyddio fel offeryn i gynllunio eu straeon eu hunain. Disgrifiad Mae’r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer ystod eang o oedrannau a galluoedd cyn belled â’ch bod chi’n  Full Article…

0

Clic, Clec, Clonc!

Oedran 5–9 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae plant yn dysgu sut i strwythuro diwrnod a datblygu eu hymwybyddiaeth gronolegol mewn cyd-destun bywyd go iawn. Cânt hefyd asesu gweithgareddau’r dydd a rhannu hyn gydag eraill trwy bapur newydd ar-lein. Disgrifiad Crëwch amserlen fel bod un dysgwr yn ymgymryd â rôl “Ffotograffydd y Dydd” unwaith y mis.  Full Article…

0

Tŵntastig!

Oedran 7+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae disgyblion yn ymchwilio i ysgrifennu yn y genre llyfrau comics. Byddan nhw’n dysgu sut i ddefnyddio deialog i fynegi eu syniadau a chreu plotiau difyr a gwreiddiol. Mae hyn yn arbennig o dda ar gyfer ymchwilio i greu dilyniant a phlotiau. Disgrifiad Gofynnwch i’r disgyblion ddod â’u hoff  Full Article…

0

Teimladau Tafodrydd

Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn ddifyr a gellir ei ddefnyddio fel aseiniad bach ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn. Mae’n helpu disgyblion i deimlo’n rhan o’r dosbarth ac yn datblygu eu hymwybyddiaeth o deimladau pobl eraill. Os ydych chi’n gyfarwydd â’r gweithgaredd “Y Nodyn Bach”, gellir ystyried y gweithgaredd hwn fel fersiwn modern ohono.  Full Article…

0

Llais a Llun

Trosolwg Gellir defnyddio arddweud llun (picture dictation) gyda dysgwyr o oedrannau a galluoedd gwahanol, ac mae’n weithgaredd gwych ar gyfer dysgu i ddilyn cyfarwyddiadau, datblygu sgiliau canolbwyntio a dysgu rhai cysyniadau mathemategol. Disgrifiad Mae llawer o wahanol ffyrdd o wneud hyn, yn dibynnu ar oedran y grŵp a lefel eu gallu. Mae Tux Paint yn  Full Article…

0