Viewing 1 to 2 of 2 items
Archive | Rwmania RSS feed for this section

Hysbysebion Hawdd.

Oedran 10+ oed  Rhwyddineb *** Trosolwg Fe ddefnyddion ni feddalwedd Animoto ar gyfer y gweithgaredd hwn. Yr arwyddair ar eu gwefan yw “Making awesome easier”, ac mae’n wir! Mae dysgwyr yn creu hysbyseb 30 eiliad ar unrhyw bwnc o’u dewis. Yn yr enghraifft hon mae dysgwyr yn gwneud fideo i hyrwyddo eu hysgol. Disgrifiad Dechreuwch  Full Article…

0

Her Jig-so!

Mae Jigsaw Planet yn ddarn hyblyg o feddalwedd ar gyfer creu jig-sos ar-lein. Gallwch chi greu jig-sos o ffotograffau wedi’u sganio, o luniau a wnaed gan y dysgwyr eu hunain neu o luniau rydych chi’n eu llwytho i lawr o’r we. Mae’n gweithio ar gyfer bron pob grŵp oedran (gan gynnwys athrawon!). Mae’r dysgwyr yn  Full Article…

0