Viewing 1 to 2 of 2 items
Archive | Yr Almaen RSS feed for this section

Teulu Mawr.

Oedran 9+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i ddysgu am fywydau plant mewn gwledydd eraill ac mae’n arbennig o effeithiol ar gyfer cymharu a chyferbynnu eu hysgolion. Mae enghraifft i’w gweld yn: Disgrifiad Yn gyntaf, bydd angen i chi ddod o hyd i ysgol bartner mewn gwlad arall. Mae sawl  Full Article…

0

e-Wyddoniadur.

Oedran 8+ oed  Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn ffordd newydd o fynd ati i greu project ar bwnc penodol. Mae’n addas ar gyfer creu projectau ar unrhyw bwnc bron, e.e. anifeiliaid, hanes, daearyddiaeth, neu unrhyw faes o fewn y pynciau ehangach hyn, e.e. ceffylau, y Rhufeiniaid neu’r India. Yn yr enghraifft hon, roedd  Full Article…

0