Viewing 1 to 2 of 2 items
Archive | Cerddoriaeth RSS feed for this section

Taro’r Nodyn.

Oedran oed 9+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Yn draddodiadol, mae wastad wedi bod yn eithaf anodd addysgu dysgwyr sydd ddim yn chwarae offeryn nac yn darllen cerddoriaeth, yn enwedig pan eu bod nhw’n iau. Mae’r meddalwedd hwn yn galluogi dysgwyr i gyfansoddi heb orfod ysgrifennu sgôr gerddorol. Maen nhw’n cyfansoddi yn defnyddio’u clust, neu’n glywedol,  Full Article…

0

Cerddorion Crefftus.

Trosolwg Yn y gweithgaredd hwn, caiff disgyblion eu hannog i weithio’n artistig ac yn dechnegol. Maen nhw’n dechrau trwy greu eu hofferynnau cerdd eu hunain o ddeunyddiau gwastraff ac yna’n ymchwilio i batrymau sain gan ddefnyddio meddalwedd recordio sain. I orffen, gallant drosglwyddo eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ynglŷn â seiniau trwy rannu tiwtorialau fideo a  Full Article…

0