Viewing 1 to 3 of 3 items
Archive | Celf @cy RSS feed for this section

Myfi, Spielberg!

Oedran 10+ oed Rhwyddineb ***   TrosolwgMae’r meddalwedd hwn yn rhwydd iawn i’w ddefnyddio, ac eto, erbyn diwedd y wers bydd y dysgwyr wedi cael profiad o gynhyrchu, cyfarwyddo, sgriptio a chastio eu ffilm eu hunain. Mae’n rhwydd iawn gwahaniaethu tasgau hefyd, gan ganiatáu i ddysgwyr mwy galluog arbrofi â phlot a pharhad trwy ychwanegu  Full Article…

0

Blokify – y syniad gorau erioed ar gyfer argraffydd 3-D!

Dwi wrth fy modd gyda Raspberry Pi , Makey Makeys, Drawdio a’u tebyg! Mae’r ffaith bod parseli newydd yn cynnwys teclynnau anhygoel yn cyrraedd bron pob dydd yn dipyn o jôc yn y swyddfa erbyn hyn! Ond dyna ni, fe fyddan nhw’n genfigennus tu hwnt pan welan nhw Blokify. Dwi ddim wedi dweud wrthyn nhw  Full Article…

0

Clic, Clec, Clonc!

Oedran 5–9 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae plant yn dysgu sut i strwythuro diwrnod a datblygu eu hymwybyddiaeth gronolegol mewn cyd-destun bywyd go iawn. Cânt hefyd asesu gweithgareddau’r dydd a rhannu hyn gydag eraill trwy bapur newydd ar-lein. Disgrifiad Crëwch amserlen fel bod un dysgwr yn ymgymryd â rôl “Ffotograffydd y Dydd” unwaith y mis.  Full Article…

0