Cymerwch ran!

Os hoffech gyfrannu i’r wefan ac i’r llawlyfrau gyrrwch eich syniadau a’ch sylwadau atom. Mae’r gweithgareddau ar y wefan wedi eu hysgrifennau ac wedi ei treialu gan athrawon go iawn yn eu dosbarthiadau nhw ond rydym yn falch iawn i dderbyn adborth gan athrawon eraill sydd wedi defnyddio’u syniadau.

Pan fo’n briodol, rydym yn cyhoeddi syniadau a gweithgareddau gan athrawon eraill a chyhoeddwn eu henwau lle bo hynny wedi digwydd. Rydym wedi defnyddio rhai syniadau er nad ydym yn gwybod yn union pwy oedd yr awdur gwreiddiol! Mae syniadau da yn lledu’n gyflym iawn, felly, os ydych chi’n gweld un o’ch syniadau chi ar y wefan, gadewch i ni wybod ac fe gyhoeddwn eich enw.

Os hoffech gyfrannu, defnyddiwch y ffurflen isod. Hoffwn i’r wefan fod yn storfa enag o syniadau gwych… felly ewch ati!

This post is also available in: English, Dutch, Italian, Portuguese, Portugal, Romanian