Viewing 1 to 5 of 5 items
Tag Archives: cyfathrebu

Podlediad Penigamp.

Oedran 7+ oed Rhwyddineb ** Trosolwg Mae creu podlediad sain yn haws o lawer nag y meddyliwch, ac mae’n bosibl ei ddefnyddio mewn sawl ffordd wahanol. Yn y gweithgaredd hwn, rydym wedi’i ddefnyddio i ddatblygu sgiliau llythrennedd ar yr un pryd â chreu cyfle i wella’r cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol. Mae natur amlddefnydd  Full Article…

0

Gwyddoniaeth Wirion!

Oedran 10–12 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Comic Life 2 yw ein hoff feddalwedd ar gyfer ystafelloedd dosbarth cynradd. Mae’n un o’r ychydig ddarnau o feddalwedd yn y llawlyfr hwn nad yw’n rhad ac am ddim (mae’n costio £25 ar ôl y cyfnod treialu am ddim) ond mae’n werth pob ceiniog. Mae’n adnodd ardderchog ar gyfer  Full Article…

0

Llais a Llun

Trosolwg Gellir defnyddio arddweud llun (picture dictation) gyda dysgwyr o oedrannau a galluoedd gwahanol, ac mae’n weithgaredd gwych ar gyfer dysgu i ddilyn cyfarwyddiadau, datblygu sgiliau canolbwyntio a dysgu rhai cysyniadau mathemategol. Disgrifiad Mae llawer o wahanol ffyrdd o wneud hyn, yn dibynnu ar oedran y grŵp a lefel eu gallu. Mae Tux Paint yn  Full Article…

0

Gair am air.

Trosolwg Mae’n rhwydd iawn gwneud recordiadau sain erbyn hyn oherwydd bod amrywiaeth eang o fathau o feddalwedd sy’n hawdd eu defnyddio ar gael yn rhad ac am ddim. Rydym ni’n defnyddio’r recordiadau sain at ddibenion asesu darllen (asesu gan gyfoedion, hunanasesu ac asesu gan athrawon) ac adrodd i rieni. Disgrifiad Os nad oes gennych chi  Full Article…

0

Her Jig-so!

Mae Jigsaw Planet yn ddarn hyblyg o feddalwedd ar gyfer creu jig-sos ar-lein. Gallwch chi greu jig-sos o ffotograffau wedi’u sganio, o luniau a wnaed gan y dysgwyr eu hunain neu o luniau rydych chi’n eu llwytho i lawr o’r we. Mae’n gweithio ar gyfer bron pob grŵp oedran (gan gynnwys athrawon!). Mae’r dysgwyr yn  Full Article…

0