Viewing 1 item
Tag Archives: dyfeisiadau symudol

e-Ddarllen yn y Dosbarth

Oedran 7+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Weithiau, mae athrawon yn anghytuno’n llwyr â defnyddio teclynnau Kindle neu e-ddarllenwyr eraill yn yr ystafell ddosbarth. Mae rhai yn teimlo eu bod nhw’n gweithio’n galed gyda’u disgyblion i ddatblygu brwdfrydedd am lyfrau a bod e-ddarllenwyr, mewn rhyw ffordd ryfedd, yn bygwth hynny. Rydym ni’n argyhoeddedig y dylai plant  Full Article…

0