Viewing 1 to 2 of 2 items
Tag Archives: Google Earth @cy

Mathemateg Maes.

Oedran 9–12 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae Google Earth yn enw eithaf cyfarwydd erbyn hyn ac mae’n gwella drwy’r amser ac yn parhau i gynnig cyfleoedd gwych ar gyfer addysgu a dysgu trawsgwricwlaidd. Yma, fe ddefnyddion ni’r offer mesur Line and Path i ganfod pellteroedd sy’n anodd eu mesur. (Er hwylustod, cyfeirir at Google Earth  Full Article…

0

Goleuni, Cysgodion a Fi!

Trosolwg Mae’r ymarfer hwn yn wych i helpu dysgwyr i ddod i wybod y gwahaniaeth rhwng ffynonellau golau naturiol ac artiffisial. Mae hefyd yn mynd i’r afael â’r hyn sy’n ffynhonnell golau, a’r hyn nad yw’n ffynhonnell golau, a all fod yn bwnc dyrys. Disgrifiad Gwnewch restr o’r pethau sy’n ‘rhoi golau’. Rhestrwch bob un  Full Article…

0