Viewing 1 to 2 of 2 items
Tag Archives: Google Maps @cy

Mathemateg Maes

Oedran 9–12 oed   Rhwyddineb ***   Trosolwg Mae Google Earth yn enw eithaf cyfarwydd erbyn hyn ac mae’n gwella drwy’r amser ac yn parhau i gynnig cyfleoedd gwych ar gyfer addysgu a dysgu trawsgwricwlaidd. Yma, fe ddefnyddion ni’r offer mesur Line and Path i ganfod pellteroedd sy’n anodd eu mesur. (Er hwylustod, cyfeirir at  Full Article…

0

Teulu Mawr.

Oedran 9+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i ddysgu am fywydau plant mewn gwledydd eraill ac mae’n arbennig o effeithiol ar gyfer cymharu a chyferbynnu eu hysgolion. Mae enghraifft i’w gweld yn: Disgrifiad Yn gyntaf, bydd angen i chi ddod o hyd i ysgol bartner mewn gwlad arall. Mae sawl  Full Article…

0