Viewing 1 to 2 of 2 items
Tag Archives: MovieMaker @cy

Ffair o Ffilmiau.

Oedran 10+ oed  Rhwyddineb * Trosolwg Mae’r meddalwedd hwn soffistigedig a dydy e ddim wedi’i greu’n benodol ar gyfer plant. Wedi dweud hynny, dydy e ddim yn gymhleth ac mae’n sicr o fewn cyrraedd sgiliau craidd dysgwyr yroedran yma. Mae gwneud fideos yn weithgaredd defnyddiol iawn oherwydd gallwch ei ddefnyddio mewn llawer maes cwricwlwm, felly  Full Article…

0

Amser a Ddengys.

Oedran 9–12 oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae deall sut mae’r byd a phopeth o’i fewn yn newid dros amser yn hanfodol i ddeall y cysyniad o ddiwrnod, wythnos, tymor a blwyddyn, a chysyniad cyffredinol ‘amser’. Bydd y plant yn cael cyfle i ddadansoddi sut mae gwrthrych yn newid dros amser, boed hynny’n blanhigyn yn tyfu,  Full Article…

0