Viewing 1 to 2 of 2 items
Tag Archives: storiau

Myfi, Spielberg!

Oedran 10+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r meddalwedd hwn yn rhwydd iawn i’w ddefnyddio, ac eto, erbyn diwedd y wers bydd y dysgwyr wedi cael profiad o gynhyrchu, cyfarwyddo, sgriptio a chastio eu ffilm eu hunain. Mae’n rhwydd iawn gwahaniaethu tasgau hefyd, gan ganiatáu i ddysgwyr mwy galluog arbrofi â phlot a pharhad trwy ychwanegu  Full Article…

0

Awdur ydw i!

Oedran 8–12 oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r meddalwedd hwn yn galluogi dysgwyr i gyhoeddi eu llyfrau ar-lein eu hunain. Er ei fod yn addas iawn i greu straeon lluniau, does dim rheswm pam na all dysgwyr greu llyfrau ffeithiol a chylchgronau hefyd. Mae’r meddalwedd yn eithaf syml – bydd angen i ddysgwyr lwytho lluniau, ychwanegu  Full Article…

0