Viewing 1 to 2 of 2 items
Tag Archives: twitter @cy

Tasgau Trydar.

Oedran 8+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae llawer o athrawon yn dweud wrthym nad ydynt yn defnyddio Twitter. Does dim ots a ydych chi’n ei ddefnyddio’n gymdeithasol neu ddim, mae’n offeryn e-ddysgu gwych. Does dim angen i ddefnyddio Twitter yn yr ystafell ddosbarth godi arswyd arnoch chi! Mewn gwirionedd, fe all gynnig rhyddid i athrawon  Full Article…

0

Stori@

Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn wych ar gyfer gweithio gyda dysgwyr eraill yn yr un dosbarth, rhyngweithio rhwng dosbarthiadau yn yr un ysgol neu hyd yn oed cydweithio â dysgwyr mewn ysgolion eraill, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Defnyddiom ni weithgaredd wedi’i seilio ar ysgrifennu stori, ond gellir ei newid yn rhwydd i ddatblygu genres  Full Article…

0