Kinderen van deze wereld

OVERZICHT
Deze activiteit helpt leerlingen leren over het leven van kinderen in andere landen en is vooral effectief om scholen met elkaar te vergelijken. Bekijk alvast even het voorbeeld.

BESCHRIJVING
Eerst en vooral moet je een partnerschool in een ander land zien te vinden. Daar zijn veel manieren voor. De meest bekende is het eTwinning platform van het Erasmus+-programma.
Maar ook andere instanties bieden deze service aan. Of je kunt contact maken met een gelijkgestemde leraar op een lerarenforum waarmee je verbinding kunt maken. Wees niet verlegen om contact te zoeken met leerkrachten in andere landen. De meesten onder ons hebben dezelfde doelen en belangen.
Vraag je klas wat ze zouden willen weten over het leven van een kind in een ander land, bv. “hoe ga je naar school?’, ‘hoe is het weer?’.  Schrijf eerst een lange lijst van vragen en bewerk die daarna. Om vragen te verzinnen kun je de kinderen meenemen op een ‘blitzbezoek’ aan de stad of gemeente van je partnerschool via Google Maps; maak gebruik van de ‘stratenkijker’ om gedetailleerder waar te nemen en nieuwe vragen te formuleren.
Gebruik je definitieve lijst met vragen om een vragenlijst te maken en te e-mailen naar de partnerschool. Vergeet niet hen naar foto’s te vragen! Terwijl je op een antwoord wacht (het kan even duren), bereid je in een paar lessen de kinderen voor op het antwoorden op dezelfde vragen over hun school en gemeente. Laat hen daarna foto’s nemen, tekeningen maken en bewijsmateriaal verzamelen dat kan gebruikt worden om hun antwoorden in een presentatie te illustreren. Als je dan een antwoord ontvangt, maak je met je klas een PowerPoint-presentatie en gebruik je daarbij de paginasjabloon die twee foto’s naast elkaar kan weergeven. Voeg informatie en foto’s zo toe, dat jouw informatie aan de ene kant en die van de partnerschool aan de andere kant staat. Stuur de presentatie naar je partnerschool of deel ze online via Slideshare.
Vergeet niet dat je ook informatie kunt delen met je partnerschool via Skype, Twitter en Facebook. De laatste twee zijn veel praktischer om geregeld contact te houden en op de hoogte te blijven van wat je vrienden in het buitenland doen! Met www.photosynth.net kun je  panoramische foto’s (360˚) van je klas en gemeente naar je vrienden in de andere school sturen.
Je vindt een hele les over deze online toepassing in de activiteit ‘Onze 3D klas’.

WAT HEB IK NODIG?
•    Een partner in een ander land (hoe verder weg, hoe beter!)
•    Toegang tot het internet
•    www.maps.google.com
•    Slideshare

TOEGEVOEGDE WAARDE
Terwijl kinderen leren over andere landen, culturen en het leven van gewone mensen over de hele wereld, ontdekken we de ongeëvenaarde troeven van deze activiteit rond digitaal leren. Niet alleen is het leren nauwkeurig, actueel en (vaak) ogenblikkelijk, het is ook een activiteit die mettertijd evolueert  en verbetert, zodat leerlingen vaardigheden ontwikkelen over een langere periode en met een welbepaald en zinvol doel.

HINTS & TIPS
Tracht meer dan één partner te vinden voor het geval er één niet reageert. Maak onmiddellijk persoonlijk contact met de partnerleerkracht (in plaats van met de schooldirectie) via telefoon, e-mail of Skype voordat je met je leerlingen begint te werken. Klasleerkrachten zullen begrijpen hoe je klas zich voelt als ze lang op een antwoord moeten wachten of erger, als ze er helemaal geen krijgen.

VEILIGHEID
Zorg ervoor dat alle correspondentie via jou, de leerkracht, verloopt. Druk de leerlingen op het hart dat het belangrijk is om persoonlijke e-mailadressen enz. niet op het web te delen.

ANDERE IDEEEN
• EU-snapshots van het leven – laat de leerlingen “hun Europa” tekenen (bv. hoe de EU een rol speelt in hun dagelijks leven, wat het betekent om Europeaan te zijn). Dan worden met de hulp van de leerkracht de foto’s gescand en online geüpload. Maak een online fotogalerij waar vrienden en ouders gevraagd wordt om de foto’s te beoordelen – er zullen drie prijzen zijn: de foto met de hoogste score, de meest artistieke of creatieve foto, de grappigste foto.
• Maak een ‘wereldkerstgebak’. Zoek een recept voor een kerst- of fruittaart. Stel een lijst van de ingrediënten op (druiven, kersen, tarwe enz. – zelfs de likeur!) Zoek uit welke landen deze ingrediënten produceren en verzamel foto’s waarop de teelt of oogst van die ingrediënten te zien is. Maak een presentatie met Prezi of PowerPoint. Deel die met een school in elk van de landen en dank hen voor de taart!

This post is also available in: Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Portugal, Roemeens, Welsh

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.