Reporter voor een dag

OVERZICHT
Kinderen leren een dag te structureren en ontwikkelen hun chronologisch bewustzijn in een dagdagelijkse context. Ze hebben ook de gelegenheid om de dagelijkse activiteiten vast te leggen en te delen via een online krant.

BESCHRIJVING
Stel een tijdschema op zodat er elke maand een leerling aan de beurt komt als “fotograaf van de dag”. Die leerling krijgt een speciale hoed of pet en een badge waarop “reporter” staat. Die leerling moet de activiteiten van de dag vastleggen op camera. Tijdens de middagpauze (of tegen het einde van de dag als je er tijd voor hebt!) kun je de foto’s uploaden naar de klascomputer. Daarna kan de klas de foto’s bekijken en onder jouw begeleiding de activiteiten van de dag chronologisch overlopen. Meestal vinden leerlingen het erg grappig om zichzelf aan het werk of al spelend te zien. En het geeft niet dat sommige beelden wazig of onduidelijk zijn, de kinderen vinden die nog het meest amusant.

WAT HEB IK NODIG?
• Tablet of camera
• Fotoprogramma
• Interactief bord

TOEGEVOEGDE WAARDE
Terugblikken op de activiteiten van de voorbije dag ontwikkelt niet alleen het geheugen, maar zet leerlingen ook aan om aan hun ouders te vertellen wat ze die dag allemaal gedaan hebben – in plaats van te antwoorden ‘ik weet het niet meer’ als men het hen vraagt. Dat ondervonden wij toch.

HINTS & TIPS
De leerlingen kunnen foto’s nemen voor een halve of een volledige dag maar laat ze het enkel toe tijdens de eerste minuten van een les, anders kan het storend werken. Vraag hen ook om tijdens de speeltijd en de middagpauze foto’s te nemen. Wellicht wil je zelf een oogje in ’t zeil houden – maar je kunt ook een ouder kind vragen om de reporter bij te staan.
In het begin zullen veel foto’s onbruikbaar zijn. De kinderen gaan nog niet efficiënt om met de camera: vingers die in beeld zijn, foto’s te laag of te hoog genomen, camera bewogen… Toch is het belangrijk om deze foto’s met de klas te bespreken en er lessen uit te trekken.
Zorg ervoor dat de batterij van de camera steeds goed opgeladen is en ga na of hij naar behoren werkt. Het is altijd sneu als de kinderen gretig zijn om eraan te beginnen en dat de camera het dan net laat afweten.
Zorg ervoor dat alle kinderen eens aan de beurt komen.
Als het de dag zelf niet meer lukt om de foto’s te uploaden, doe het dan na schooltijd en bekijk ze aan het begin van de volgende dag vooraleer je een nieuwe ‘dagreporter’ aanstelt.

VEILIGHEID
Zorg voor de toestemming van ouders als je van plan bent om foto’s op het internet te plaatsen.

ANDERE IDEEËN
• Plaats de foto’s in een PowerPoint-presentatie en schrijf de commentaren van de leerlingen eronder. Upload de presentatie op Slideshare en leg een link naar je klasblog. Of deel het blogadres met de ouders. Op Slideshare kun je zelfs gesproken commentaren toevoegen.
• Op de Krantenmaker website kun je op een eenvoudige en intuïtieve manier een krant maken die eruitziet als een echte krant.

This post is also available in: Engels, Duits, Italiaans, Portugees, Portugal, Roemeens, Welsh

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.