Teken wat ik je zeg

OVERZICHT
Tekendictees kun je gebruiken bij leerlingen van verschillende leeftijden en competenties. Het is een uitstekende activiteit om gericht te leren luisteren, zich te leren concentreren, en wiskundige begrippen te leren.

BESCHRIJVING
(Er zijn veel verschillende manieren om dit te doen, afhankelijk van de leeftijd en de competenties van de leerlingen)

Een goed programma om te gebruiken is Tux Paint (het heeft kleuren, vormen, stempels, achtergronden). Experimenteer er zelf eens een uurtje mee – in het begin kan het een beetje onhandig lijken maar zorg dat je de basisprincipes onder de knie hebt zodat je het de leerlingen kunt tonen en laat hen daarna experimenteren. Zij zullen er vlug mee weg zijn en al doende nieuwe dingen ontdekken.

Geef een eenvoudige tekening die ze met Tux Paint moeten kopiëren. Dicteer ze dan een reeks opeenvolgende beelden: Probeer ook of ze een tekening kunnen maken door een woordenrij te onthouden: grote boom, gele driehoek, drie appels in een mand, vier bloemen van klein naar groot…  links … rechts … bovenaan… achter.

Dit geeft de kinderen de kans om woordenschat te oefenen en de betekenis van eenvoudige ruimtelijke begrippen en getallen te leren. Het helpt hen ook om zich te blijven concentreren en als je een paar dingen tegelijk dicteert, oefen je ook het geheugen.

Laat kinderen per twee werken en laat ze met de rug tegen elkaar zitten. Geef het ene kind een beeld en vraag het om dit te beschrijven zodat het andere kind dit beeld met Tux Paint kan reproduceren. Zo oefenen ze ook hun communicatievaardigheden. In een groep met oudere kinderen kun je tal van wiskundige en andere begrippen aanbrengen.

WAT HEB IK NODIG?
•    Tux Paint (tuxpaint.org)

TOEGEVOEGDE WAARDE
•    vroege ontwikkeling van computervaardigheden
•    grote mogelijkheden om te differentiëren volgens leeftijd en kunnen
•    uitstekende kennismaking met tekensoftware

HINTS & TIPS
Meestal kunnen er slechts één of twee leerlingen hiermee aan het werk zijn. Maar je kunt ook het interactieve bord gebruiken. Kinderen kunnen om beurt aan de hand van jouw instructies de tekening komen aanvullen. Je kunt ook met groepjes van twee werken, waarbij het ene kind instructies geeft aan het andere.

ANDERE IDEEËN
•    Dicteer eenvoudige opdrachten in een andere taal bv. ‘Faites un dessin d’une fleur rouge.’
•    Creëer een grondplan van de klas of laat de leerlingen er één maken van hun slaapkamer.
•    Laat de kinderen hun nieuwsboekjes met Tux Paint illustreren, druk ze dan af en plak ze in.
•    Laat hen ‘over het scherm krabbelen’ met één enkele lijn en laat ze dan de ruimtes die ze gecreëerd hebben, kleuren. Zorg ervoor dat ze niet dezelfde kleur gebruiken voor ruimtes die naast elkaar liggen. Hoeveel kleuren hebben ze nodig?
•    Klik op ‘stempel’. Zelfs als je niet de hele stempelinstallatie gedownload hebt, zul je verschillende pinguïns op het scherm kunnen ‘stempelen’. Gebruik dit als basis voor allerlei oefeningen met getallen. Gebruik de pijlen onderaan in de rechterkolom om het beeld om te draaien en variatie toe te voegen. (Hoeveel pinguïns wijzen er in deze richting, hoeveel in die richting?)

This post is also available in: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Portugal, Roemeens, Welsh

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.