De beeldhouwersstraat

Overzicht

In deze activiteit zoeken de leerlingen informatie over de geschiedenis van beeldhouwwerken in hun gemeente en verwerken ze hun bevindingen in een stripverhaal. Zij zoeken geschikte beeldhouwwerken op in een plaatselijk museum of elders in hun gemeente en kiezen er dan één uit om in detail te bestuderen. Ze ontwikkelen hun inzicht in de bedoeling of boodschap die in kunstwerken vervat zit en leren die uit te drukken in hun eigen woorden. Zij zullen ook meer inzicht krijgen in de licenties van Creative Commons en in de specifieke kenmerken van beeldhouwkunst zoals proportie, perspectief, kleur enzovoort.

Beschrijving

In elke stad of gemeente staan er historische en recentere beeldhouwwerken in de openbare ruimte. De leerlingen moeten die opzoeken en er één uitkiezen om in meer detail te bestuderen. Leg hen uit dat ze tijdens deze activiteit de geschiedenis van de beelden moeten natrekken en wat ze gevonden hebben verwerken in een stripverhaal. Sommige leerlingen zullen zich zeker kunnen herinneren dat ze ooit in en om de stad beelden gezien hebben. Die staan vaak op openbare pleinen, aan overheidsgebouwen en in parken. Je geeft het best nog meer hints over waar ze kunnen gaan kijken voor andere, minder bekende voorbeelden in de gemeente.

Elk groepslid moet twee of meer beeldhouwwerken zoeken en dan moeten de groepen gezamenlijk beslissen welke ze verder willen bestuderen. Het is mogelijk dat ze er kiezen die iets met elkaar gemeen hebben, bv. gemaakt door dezelfde kunstenaar of ze verwijzen naar dezelfde belangrijke historische feiten of aspecten van het plaatselijke erfgoed.

Als ze een lijst met drie tot zes beeldhouwwerken hebben, moeten ze daar afbeeldingen van kiezen op Google of Flickr. Als ze foto’s van andere mensen gebruiken, dan moeten ze die kunnen hergebruiken onder licentie van Creative Commons. Maken ze de foto’s zelf, dan mogen ze die zonder enige beperking om het even waar en hoe gebruiken.

Terwijl ze de te gebruiken foto’s aan het kiezen zijn, vraag je hen het best om te kijken naar het stripverhaal als een geheel – beelden hebben het meeste effect als er samenhang is in perspectief, kleur, kwaliteit en grootte. Ze moeten de geschiedenis plannen, schrijven en tekenen op papier en die trachten in te delen in stripscènes. De eerste strip stelt gewoonlijk de stad, gemeente of instelling voor waar het kunstwerk opgesteld staat. In de daaropvolgende scènes geven ze de geschiedenis weer zoals zij die zien. Met behulp van Pixton of Chogger creëren ze hun digitaal stripverhaal om hun verhaal aan de rest van de klas te vertellen.

Benodigde tijd: 3 uur over 2-3 lessen

Middelen

  • Eén of twee toestellen met internetverbinding per groep
  • Projector/beamer
  • Software zoals Pixton of Chogger

Hints & tips

  • Als je dat verkiest, kun je leerlingen alleen of per twee laten werken, maar het kan gebeuren dat je meer tijd moet toestaan of dat je het aantal beeldhouwwerken of stripscènes moet verminderen.

Herinner hen eraan dat ze moeten nagaan of de beelden van het internet vrijgegeven zijn onder de juiste licentie van Creative Commons.

This post is also available in: Engels

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.