Illustreer je eigen verhaal

Overzicht

Tijdens deze activiteit zullen leerlingen de meest relevante delen van een literaire tekst – meer bepaald een traditioneel verhaal of een volksverhaal – lezen, interpreteren en illustreren. Gebruikmakend van online illustratiemiddelen (deviantARTmuro in dit voorbeeld) ontwikkelen ze vaardigheden in het grafisch weergeven van ideeën, door verschillende illustratietechnieken toe te passen, en tegelijkertijd leren ze een tekst lezen en samenvatten.

Beschrijving

Kies een verhaal waarmee de leerlingen graag willen werken. Wij gebruikten het Portugese verhaal De kat en de duisternis van Mia Couto, maar eigenlijk kun je om het even welk volksverhaal gebruiken dat naar jouw gevoel de leerlingen het meest zal boeien. Laat de leerlingen na het lezen van de tekst brainstormen over de belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal. Gids hen door een discussie over de voornaamste aspecten: de personages, het decor, de voornaamste acties en de algemene boodschap. Nodig leerlingen uit om de belangrijkste ideeën op het bord te schrijven.

Verdeel de klas in kleine groepen en geef elke groep een aantal illustratieopdrachten. Ofwel verdeel je stukken van het verhaal over de groepen, ofwel laat je elke groep één specifiek aspect van het verhaal illustreren (de personages, de decors, enz.), zodat de afgewerkte film visueel meer coherentie vertoont.  Geef je leerlingen een beetje tijd om te overleggen hoe ze hun opdracht het best organiseren en spoor hen aan om eerst tekeningen op papier te maken voor ze overgaan tot het digitale werk.

Laat de leerlingen kennismaken met deviantARTmuro en leid hen door de applicatie. Geef hen tijd om de applicatie te verkennen en eventueel vragen te stellen. Zodra de basisfuncties duidelijk zijn, kun je hen laten starten met de illustraties.

Om te besluiten kun je hen vragen om hun tekeningen met elkaar te delen, maar zorg er eerst voor dat ze hun werk opslaan (aanmelden vereist). Vraag hen om aan te geven welk element van het verhaal elke tekening vertegenwoordigt en vraag constructieve feedback. Sla alle bestanden op – ze kunnen gebruikt worden in vervolgactiviteiten.

Benodigde tijd: 2-3 uur

Middelen

Hints & tips

  • Tracht ervoor te zorgen dat de leerlingen tijd genoeg krijgen om hun tekeningen te verbeteren na de discussie met de klas en de feedbacksessie.
  • Las tijdens de opdracht enkele minuten in voor rapportage in groep zodat anderen commentaar en suggesties kunnen geven.
  • Vat je dit op als één enkele aparte activiteit, dan kun je alle tekeningen samenbrengen in één presentatie (bv. Prezi) of op een poster (bv. Glogster) of een prikbord (bv. Pinterest).

This post is also available in: Engels

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.