Inleiding

Beveiliging, bescherming, privacy en veiligheid

Wat leerkrachten er naar onze ervaring vooral van weerhoudt om middelen voor digitaal leren te gebruiken, en dan vooral online sites en webtools,  is dat ze allemaal bang gemaakt worden door persberichten, waarschuwingen van de lokale overheid, de vrees van ouders en hun eigen overtuiging dat het internet bevolkt wordt door roofzuchtige criminelen van allerlei soort.

Ja, er ZIJN gevaren daar op het internet, net zoals er elders ook gevaren zijn. De gevaren en de bekommernissen moeten afgewogen worden tegen onze zorgplicht: kinderen leren hoe ze het internet op een veilige manier kunnen gebruiken. Het is de moeite waard vast te stellen dat de grote meerderheid van recente rapporten over onaangepast gedrag op sociale media, betrekking hebben op jongeren in hun late tienerjaren of vroege twintigers. Is dit een gevolg van het feit dat ze op jongere leeftijd nooit geleerd hebben op een veilige manier met internet om te gaan?

Als leerkracht heb je wat achtergrondkennis nodig vooraleer je kan nadenken over manieren om je leerlingen te beschermen.  Meer bepaald moet je op de hoogte zijn van een aantal elementaire begrippen in verband met beveiliging, bescherming, privacy en veiligheid en de verschillen ertussen. Wij gebruiken deze termen hier op een specifieke manier om de verschillen aan te tonen die volgens ons belangrijk zijn. Anderen gebruiken ze misschien op een andere manier.

This post is also available in: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Portugal, Roemeens

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.