Breukenfamilies

OVERZICHT
Visnos is voor ons de beste online toepassing ooit om breuken aan te leren – en het is gratis! Het is ook zeer aanpasbaar en kan gebruikt worden in verschillende jaargroepen zolang je die breukenfamilie voor je breukenmuur kiest die geschikt is voor die leeftijd (In deze activiteit spreken we van breukenfamilies, bv. De Tweeën zijn helften, vierden, achtsten en zestienden enzovoort. Je kunt ook De Drieën of De Vijven kiezen, of, voor oudere en/of vaardigere leerlingen kun je ‘ large’ kiezen, waardoor je alle breukenfamilies krijgt of ‘mixed’ waarmee je een willekeurige selectie van breukenfamilies krijgt.

BESCHRIJVING
Wij raden ten zeerste aan de audio/visuele demo die alle functies toont te bekijken op voor je het in de klas gebruikt.
Toon de lege breukenmuur aan de klas. Leg uit wat het is en geef een snelle demo van hoe de muis te gebruiken om individuele breuken te highlighten. Leg hen uit dat ze breukenfamilies gaan onderzoeken en hoe sommige breuken precies dezelfde waarde kunnen hebben. Zeg hen dat we die breuken gelijkwaardige breuken noemen.
Vergewis je ervan dat de knop ‘Eq’ een groen vinkje vertoont, geen rood kruis, en dat je de juiste familie geselecteerd hebt en klik dan op bv. ¼ op de breukenmuur. Vraag aan de leerlingen wat hen opvalt. Vestig hun aandacht op de ‘totalen’ vakjes aan de rechterkant van de breukenmuur. Vraag hen wat we uit deze breuken kunnen leren.

Laat de leerlingen zoveel mogelijk gelijkwaardige breuken op de breukenmuur zoeken. Laat hen hun antwoorden op deze manier noteren: 1/4 = 2/8. Zeg dat ze hiervoor slechts vijf minuten hebben en dat je daarna zult nagaan wie er de meeste heeft gevonden.

Daarna kun je kiezen om over te gaan naar een moeilijkere muur, om de activiteit te herhalen met dezelfde muur maar hen te vragen om gelijkwaardige decimalen of percentages te zoeken, of om een willekeurige muur te tonen en hen te vragen om hun bevindingen te noteren en op die manier vast te leggen wat ze al geleerd hebben, bv. “een helft is twee kwarten”.

WAT HEB IK NODIG?
Visnos
• werkboekjes of werkblaadjes om de antwoorden te verzamelen
• interactief bord

TOEGEVOEGDE WAARDE
Het concept van ‘een breuk’ is voor veel leerlingen moeilijk om te begrijpen – en dat van gelijkwaardige breuken zeker! Deze interactieve breukenmuur laat zich vlot gebruiken, maar vraagt wel van leerlingen dat ze volledig betrokken blijven. Als je het gebruikt zoals wij het hier gedaan hebben, als een introductie, kun je de aandacht van de leerlingen erbij houden. Het is ook een zeer goed visueel hulpmiddel om een abstract concept te leren.

Wij appreciëren Visnos omdat het gemakkelijk in gebruik is, ook voor leerlingen (en leerkrachten!) die hier minder vaardig in zijn.

HINTS & TIPS

• Jij kunt beslissen of (vooral oudere en/of gevorderde) leerlingen baat hebben bij het bekijken van de online demo. Je kunt de demo elk moment stoppen of pauzeren, zodat je de leerlingen niet overlaadt met informatie over al de functies.
• Wij hebben naar breuken verwezen als behorend tot families. Jij moet nagaan of dit geschikt is voor jouw leerlingen. Hoe dan ook, het beïnvloedt de leeruitkomsten van deze les niet.
• Wij ontdekten dat deze activiteit zeer goed werkt als leerlingen per twee werken, en zo elkaar tijdens de opdracht ook ondersteuning en feedback kunnen geven.

VEILIGHEID
Deze online toepassing is 100% veilig. Er zijn geen links naar andere sites en leerlingen komen niet in contact met andere gebruikers. De software is ontwikkeld door een leerkracht voor leerkrachten!

ANDERE IDEEËN

• www.visnos.com/demos/classroomtimer#launch
• www.visnos.com/demos/fishtables#launch
• www.visnos.com/demos/clock#launch

En vele, vele andere! Ontdek ze op de Visnossite.

Veel dank aan Michael McDaid die ons toeliet de online toepassing te verkennen en hier te gebruiken!

This post is also available in: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Portugal, Roemeens, Welsh

Tags:

One Response to “Breukenfamilies”

  1. Michael Van Dijck February 24, 2014 at 13:26 #

    Super! Een hele tijdsbesparing voor iedereen met een interactief bord!

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.