Pledoarie pentru arta de a preda cu TIC

Acest post face referire la experienta educationala a prof. Adriana Petrovici.

Dna prof. A. Petrovici prezintă pentru cititorii revistei iTeach câteva ideii cristalizate în urma reflectării la experiența parcursă în săptămâna, 6-13 aprilie 2014, alături de 31 de colegi din 12 ţări europene, la stagiul de formare „Creating your own e-learning content in school education and adult education – TACCLE”, desfășurat în oraşul Urbino din Italia şi organizat de „GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Internationalisation” – departamentul de proiecte al Ministerului Educaţie pentru Comunitatea Flamandă din Belgia, în colaborare cu Asociaţia Training2000 şi L.I.T.I.S. “E. Mattei” din Urbino.

Motto: “Trebuie să îi pregătim pe elevi pentru viitorul lor, nu pentru trecutul nostru.” (Ian Jukes)

Cursul TACCLE este destinat şi util educatorilor, profesorilor, formatorilor din instituţii de coordonare sau de formare a cadrelor didactice specializaţi în domeniul TIC – interesaţi să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi compeţentele de valorificare a TIC în scopul creşterii motivării, eficienţei şi caracterului formativ al învăţării. TACCLE se adresesază tuturor cadrelor didactice din ţările Europei care au ajuns la convingerea că înserarea aplicaţiilor şi instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare nu reprezintă doar un simbol al modernităţii în educaţie, o consecinţă a informatizării şi implicit a noilor paradigme pedagogice, ci un efect ce se impune fără posibilitatea de nu fi acceptat, indiferent de disciplina predată sau nivelul colectivelor de elevi cu care se colaborează. Metaforic spus, cursul TACCLE se adresează tutror celor care doresc să înveţe sau să se perfecţioneze în arta de a preda cu TIC.

Stagiul de formare organizat la Urbino a permis cursanţilor să exploreze un set de resurse TIC, accesibile gratuit, care fac posibilă combinarea elementelor de e-learning cu pedagogia tradițională şi/ sau introducerea secvenţelor de instruire online în scopul facilitării demersului colaborativ al învăţării dintre profesori şi elevii, respectiv formatori şi formabili. Obiectivul general al cursului a fost iniţierea cursanţilor în utilizarea  resurselor TIC cu ajutorul cărora pot să motiveze şi să eficientizeze învățarea prin elaborarea / dezvoltarea propriului conținut e-learning adaptat la particularităţile şi nevoile colectivelor de elevi sau adulţi. La curs au fost prezenţi profesori şi formatori din Anglia, Belgia, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Polonia, România şi Suedia. În acest context european de formare, eu am fost singurul participant din România şi am reprezentat în calitate de profesor Liceul Tehnologic „V. Sav” şi implicit învăţământul românesc, iar în calitate de formator, atât CCD Neamţ cât şi Asociaţia „Formare STUDIA” din Iaşi.

Pentru  îmbogăţirea competențelor de bază ale cursanţilor, formatorii au folosit metode active și abordări pedagogice noi în simbioza cu exerciții de echipă adecvate. Prin conţinuturile parcurse şi aplicarea lor practică s-a reuşit atingerea tuturor obiectivelor anunţate anterior de organizatori:

  • elaborarea unui scenariu didactic/ sesiuni de formare a adulţilor şi organizarea unui e-portofoliu,
  • folosirea adecvată a unui set de instrumente Web  2.0,
  • dezvoltarea metodelor de învățare interactive îmbogăţite cu materiale multimedia,
  • motivarea învățarii colaborative şi stimularea schimbului de materiale digitale între participanții din diferite țări și medii europene, prin valorificarea oportunităţilor rețelelor Social Media.

Cursul a debutat cu prezentarea conceptului Training-Design/ Proiectarea instruirii (planul de lecţie) utilizând Sisteme Informatice Multimedia şi a aplicaţiilor digitale cu care acesta poate fi realizat practic. S-a continuat cu prezentarea şi accesarea unui set de instrumente – Web 2.0 care pot eficientiza consistent un scenariu didactic. A urmat explicarea actualelor influienţe ale reţelelor Social Media în învăţare şi demostrarea practică a beneficiilor oferite de acestea ca „unelte” de marketing şi îmbunatăţire a serviciilor educaționale prin facilitarea colaborării. Cursul s-a finalizat cu prezentarea şi utilizarea platformei Mahara echipată informatic pentru elaborarea e-portofoliilor.

Am explorat şi exersat practic cu formatorii şi colegii de curs aplicaţia eXe Learning care permite crearea de scenarii didactice. Profesorii care nu au cunoștințele informatice necesare creării de pagini web proprii pot utiliza cu succes eXe Learning, aplicaţia fiind practic un editor HTML care generează pagini web specializate pentru e-learning. Calitatea informatică care face ca eXe Learning sa fie o aplicaţie deosebit de utilă pentru realizarea materialelor didactice este faptul că, perminte fară dificultate, combinarea textului cu imagini şi elementele multimedia create anterior. Materialele elaborate cu aplicaţia eXe Learning pot fi salvate atât ca pagini web şi afişate prin intermediul browserelor Web (Internet Explorer, Mozilla, Gogle Chrom, etc.), dar şi ca pachete SCORM (un standard pentru materiale de e-learning) ce pot fi importate în sisteme de management al învăţării (LMS) de exemplu, platformele AeL sau Moodle. Compatibilitatea aplicaţiei eXe Learning cu AeL şi platforma Moodle este foarte importantă, deoarece aceasta sunt cele mai utilizate platforme de e-learning în mediu educaţional românesc.

Am exersat crearea elementelor multimedia cu ajutorul unui set „prietenos” de instrumente – Web 2.0 (aplicaţii interactive și colaborative ale Internetului) cu ajutorul cărora scenariu didactic / sesiunea de formare poate fi îmbogăţit / îmbogăţită aşa încât să trezească interesul elevilor / cursanţilor, să  motiveze învăţarea şi însuşirea conţinuturilor.

Audacity – aplicaţie care facilitează crearea de fișiere audio și Podcasting – metodă de distribuție a fișierelor audio dar și video în format multimedia.

LearningApps –  aplicaţie care susţine procesele de învățare și predare prin module interactive ce pot fi create sau modificate online şi integrate direct în conținuturile de învățare.

Khan Academy – website educațional gratuit, util pentru exersarea abilităților necesare eleviilor  în studiul matematicii şi care dispune de mii de resurse educaționale, oportunităţi de personalizare a învățării, peste 100.000 de probleme şi exerciţii, etc.

Storybird – platformă educațională gratuită care permite cu ajutorul unei bibioteci de imagini crearea povestirilor, individual sau în colaborare, și publicarea lor în timp real. Aplicaţia este şi rețea socială oferind facilităţi pentru exprimarea sugestiilor şi impresiilor despre povestiri şi /sau continuarea lor, în cadrul unui grup sau în întreaga comunitate a povestitorilor vizuali. Valorizarea creativităţii şi imaginaţiei utilizatorilor este caracteristica pedagogică dominantă a aplicaţiei.

Edpuzzle – aplicaţie online inovatoare care permite editarea oricărui video de pe Web aşa încât să poată fi păstrate porțiunile utile scopului învăţării şi/sau adăugarea de observaţii și întrebări audio personalizate pentru grupul de elevi/adulţi cu care se lucrează. Aplicaţia permite şi crearea claselor virtuale ceea ce face posibilă monitorizarea muncii individuale a membrilor grupului.

Symbaloo – instrument online de organizare, marcare vizuală și accesarea simplificată a unor resurse Web, identificate de utilizator ca fiind a cele mai utile procesului de predare-învăţare.

Ultimele două sesiuni de formare au fost destinate realizării şi prezentării de portofolii online prin intermediul aplicaţiei Mahara – platformă echipată complet în acest scop şi care poate fi descărcată şi instalată gratuit.

Întregul curs a impresionat prin excelenta comunicare şi organizare, calitatea conţinurilor, profesionalismul şi competenţa formatorilor, interesul colegilor pentru explorarea noilor aplicaţii digitale, schimbul de experimente didactice şi bune practici educaţionale susţinute de TIC. Formatorii au introdus conţinuturile apelând la prezentări PowerPoint sintetice şi bine structurate. Pentru prezentarea aplicaţiilor digitale şi argumentarea utilităţii lor în procesul de predare-învăţare au folosit scurte prelegeri și dialogul frontal interactiv în alternanţă cu secvenţe explicative video și exerciții practice adecvate. Au fost permanent valorificate abilităţile, cunoştinţele şi creativitatea cursanţilor prin antrenarea lor în rezolvarea sarcinilor de lucru în echipă.

Amintiri de neuitat răman întâlnirile grupului din seara fiecărei zile. Aceste activităţi ne-au oferit timpul necesar pentru relaţionare şi legarea prietenilor, pentru schimbul de informaţii cu privire la particularităţile sistemelor educaţionale, la cultura şi tradiţiile diverselor ţări din Europa. Excursia din ultima zi a valorificat din plin istoria şi arhitectura oraşului Urbino, frumuseţile regiunii Pesaro-Urbino şi miracolul natural al reţelei de peşteri de la Frasassi. Spectalolul creat de natură la Frasassi a fascinat întregul grup, vizual şi emoţional, prin  stalactitele şi stalagmite create în milioane de ani de eroziune, lacuri subterane, pilonii marmoreni şi perdele delicate de apa şi rocă îngheţată.

Decizia mea de a completa şi depune formularul de candidatură la ANPCDEFP, pentru a fi evaluat în scopul finanţării participării la acest curs, prin componenta GRUNDTVIG – programul UE pentru educaţie Long Live Learning, a fost motivată în egală măsură de convingeri, curiozitate şi dorinţa de autoevaluare. Sunt de mult timp convinsă că utilizărea şi promovarea „orizontului fără limite al învăţării”  oferit de instrumentele TIC educaţiei şi formării actualelor generaţii de tineri şi adulţi este o necesitate la care realitatea, trăită zilnic în sala de clasă sau sala de curs, ne impune să răspundem cu soluţii. Pentru a progresa este firesc să ai curiozitatea şi dorinţa de a evalua ceea ce colegii din alte ţări au acumulat şi folosesc în activităţile de predare-învăţare, prin comparaţie cu ceea ce ai reuşit tu să dobândeşti la cursurile organizate la noi şi ulterior să experimentezi în colaborarea cu elevii.

Recomand, acest curs care m-a informat şi iniţiat în valorificarea unor softuri noi cu relevanţă educaţională, fără nici o rezervă, oricărui cadru didactic interesat să înveţe concret cum se realizează diverse materiale didactice în format electronic: scenariu didactic / plan de lecţie, plan de  unitate de învăţare, secvenţe animate de instruire, prelucrări video şi audio, e-portofolii, etc. Cursul oferă un excelent contex pentru a dobândi noi copetenţe în arta de a preda cu TIC. Am adunat un consistent bagaj de noutăţi din conţinuturile cursului, colaborarea cu colegii europeni şi activităţile practice demonstrative, pe care mi-am propus sa le împărtăşesc elevilor, colegilor de şcoală şi viitoriilor cursanţi.

În loc de concluzii

Participarea profesorilor la cursul TACCLE sau alte stagii de formare care vizează scopuri şi obiective asemănătoare, organizate la noi sau oriunde în Europa, este esenţială pentru nevoia de a dobândi noi competenţe utile în activitatea la clasă,  pentru a dobândi competenţe în arta de a preda cu TIC, atât de necesară în actualele cerinţe educaţionale.
Formarea noastră iniţială nu este o scuză pentru a ignora sau nega „bogăţia informaţională”  adusă de TIC educaţiei. A ne „ascunde în spatele” experienţei acumultă în utilizarea didacticii tradiţionale nu este o atitudine pozitivă. Metodele şi strategiile tradiţionale sunt necesare în procesul instruirii dar, evident, nu sunt şi suficiente pentru creşte motivarea elevilor pentru studiu şi a oferii soluţii optime la nevoile lor. „Societatea contemporană îşi duce existenţa într-o lume a deschiderii, când mâine este necesar să ştim mai mult şi altfel decât astăzi, să fim capabili a face ceva ce nu am făcut niciodată, în perioada în care am învăţat să facem ceva.”.

Instrumentele TIC constituie o ofertă generoasă de auxiliare didactice făcută de revoluţia informatică educaţiei şi instruirii, dar …. „Ca oricare alt mijloc didactic, instrumentele TIC nu pot înlocui eficienţa dialogului ştiinţific şi afectiv-emoţional realizat în orele de clasă între profesor şi elevi şi nici munca individuală susţinută şi necesară elevului pentru însuşirea  temeinică a cunoştinţelor. Profesionalismul şi devotamentul profesorului în a împărtăşi cu generozitate elevilor cunoştinţele şi experienţa acumultă vor rămâne întotdeauna cele mai importante condiţii care asigură succesul rezultatelor elevilor, dar utilizând mijloace didactice informatice, eforturile sale vor fi substanţial reduse, iar satisfacţiile imediate şi mai mari.”

[sursa]

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.