Een storyboard maken

Overzicht

Een storyboard wordt vaak gebruikt in de grafische planning van een film. Het helpt ons immers de film die we voor ogen hebben visueel voor te stellen aan de hand van reeksen van opeenvolgende illustraties of beelden. Door dit proces van visualiseren en plannen ontwikkelen de leerlingen vaardigheden om te selecteren en te ordenen, terwijl ze de film die ze willen maken aan het voorbereiden zijn.

Beschrijving

De leerlingen moeten de voornaamste scènes in een animatiefilm visueel definiëren, met een literaire tekst die ze gelezen hebben als basis. Als eerste stap bespreek je met hen welke animatietechniek ze zullen gebruiken om de film te maken.

Verdeel de leerlingen in groepen en wijs hen een reeks scènes toe uit het verhaal dat ze eerder gelezen hebben (zorg ervoor dat de toegewezen opdracht het hele verhaal dekt, zodat je aan het eind een volledig storyboard krijgt). Laat hen elke scène uitwerken, ook de details in verband met het voorkomen van de personages, hun acties, bewegingen en gelaatsuitdrukkingen, de tekst, het geluidsspoor, enz. Ze moeten ook de vereiste camerashots en de duur van elke scène bepalen.

Om het storyboard te vervolledigen, kunnen de leerlingen hun zelfgemaakte illustraties en tekeningen gebruiken.

Met Celtx kun je beelden importeren die van tevoren in een computer bewaard werden. Leerlingen zijn veel enthousiaster als ze met hun eigen materiaal of illustraties kunnen werken, zorg er dus voor dat die bewaard en klaar-voor-gebruik in hun computers zitten. Gebruik jouw computer en een projector om de leerlingen te tonen hoe ze de software op een effectieve wijze kunnen gebruiken en hoe ze een voorbeeld van een storyboard kunnen vinden en verkennen. Het is niet ingewikkeld, maar als je hen de beginselen bijbrengt, zullen ze de functies die ze zoeken veel vlotter vinden.

Aan het eind vraag je elke groep om hun storyboard op te slaan en het aan de klas te tonen. Commentaren en suggesties moeten tot verbetering kunnen leiden. Het helpt de leerlingen ook om toe te passen wat ze geleerd hebben over het ritme en de logische volgorde van een film.

Benodigde tijd: 3+ uur

Middelen

  • Toegang tot het internet
  • De illustraties die de leerlingen of anderen van tevoren gemaakt hebben
  • Software om een storyboard te maken, bv. Celtx

Hints & tips

  • Er zijn verschillende animatietechnieken mogelijk (bv. tekenen, schilderen), vergeet bij het kiezen dus niet dat de techniek moet overeenstemmen met het filmgenre, met de tijd die je hebt om de opdracht uit te voeren en met de vaardigheden van de leerlingen in het gebruik van de middelen.
  • Ligt het in je bedoeling om het volledige filmproductieproject uit te rollen, dan stel je de productiegroepen het best in deze fase samen.

This post is also available in: Engels

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.