Viewing 1 item
Archive | Cyflwyniadau RSS feed for this section

e-Wyddoniadur.

Oedran 8+ oed  Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn ffordd newydd o fynd ati i greu project ar bwnc penodol. Mae’n addas ar gyfer creu projectau ar unrhyw bwnc bron, e.e. anifeiliaid, hanes, daearyddiaeth, neu unrhyw faes o fewn y pynciau ehangach hyn, e.e. ceffylau, y Rhufeiniaid neu’r India. Yn yr enghraifft hon, roedd  Full Article…

0