Viewing 1 to 6 of 21 items
Archive | Gwersi 8-12 oed RSS feed for this section

Ffair o Ffilmiau.

Oedran 10+ oed  Rhwyddineb * Trosolwg Mae’r meddalwedd hwn soffistigedig a dydy e ddim wedi’i greu’n benodol ar gyfer plant. Wedi dweud hynny, dydy e ddim yn gymhleth ac mae’n sicr o fewn cyrraedd sgiliau craidd dysgwyr yroedran yma. Mae gwneud fideos yn weithgaredd defnyddiol iawn oherwydd gallwch ei ddefnyddio mewn llawer maes cwricwlwm, felly  Full Article…

0

Podlediad Penigamp.

Oedran 7+ oed Rhwyddineb ** Trosolwg Mae creu podlediad sain yn haws o lawer nag y meddyliwch, ac mae’n bosibl ei ddefnyddio mewn sawl ffordd wahanol. Yn y gweithgaredd hwn, rydym wedi’i ddefnyddio i ddatblygu sgiliau llythrennedd ar yr un pryd â chreu cyfle i wella’r cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol. Mae natur amlddefnydd  Full Article…

0

Myfi, Spielberg!

Oedran 10+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r meddalwedd hwn yn rhwydd iawn i’w ddefnyddio, ac eto, erbyn diwedd y wers bydd y dysgwyr wedi cael profiad o gynhyrchu, cyfarwyddo, sgriptio a chastio eu ffilm eu hunain. Mae’n rhwydd iawn gwahaniaethu tasgau hefyd, gan ganiatáu i ddysgwyr mwy galluog arbrofi â phlot a pharhad trwy ychwanegu  Full Article…

0

Amser a Ddengys.

Oedran 9–12 oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae deall sut mae’r byd a phopeth o’i fewn yn newid dros amser yn hanfodol i ddeall y cysyniad o ddiwrnod, wythnos, tymor a blwyddyn, a chysyniad cyffredinol ‘amser’. Bydd y plant yn cael cyfle i ddadansoddi sut mae gwrthrych yn newid dros amser, boed hynny’n blanhigyn yn tyfu,  Full Article…

0

Taro’r Nodyn.

Oedran oed 9+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Yn draddodiadol, mae wastad wedi bod yn eithaf anodd addysgu dysgwyr sydd ddim yn chwarae offeryn nac yn darllen cerddoriaeth, yn enwedig pan eu bod nhw’n iau. Mae’r meddalwedd hwn yn galluogi dysgwyr i gyfansoddi heb orfod ysgrifennu sgôr gerddorol. Maen nhw’n cyfansoddi yn defnyddio’u clust, neu’n glywedol,  Full Article…

0