Viewing 1 to 4 of 4 items
Archive | Cymwysiadau difyr RSS feed for this section

Her Jig-so!

Oedran 3+ oed   Rhwyddineb *****   Trosolwg Mae Jigsaw Planet yn ddarn hyblyg o feddalwedd ar gyfer creu jig-sos ar-lein. Gallwch chi greu jig-sos o ffotograffau wedi’u sganio, o luniau a wnaed gan y dysgwyr eu hunain neu o luniau rydych chi’n eu llwytho i lawr o’r we. Mae’n gweithio ar gyfer bron pob  Full Article…

0

Goleuni, Cysgodion a Fi…

Oedran 6–7 oed   Rhwyddineb *****   Trosolwg Mae’r ymarfer hwn yn wych i helpu dysgwyr i ddod i wybod y gwahaniaeth rhwng ffynonellau golau naturiol ac artiffisial. Mae hefyd yn mynd i’r afael â’r hyn sy’n ffynhonnell golau, a’r hyn nad yw’n ffynhonnell golau, a all fod yn bwnc dyrys.   Disgrifiad Gwnewch restr  Full Article…

0

Myfi, Spielberg!

Oedran 10+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r meddalwedd hwn yn rhwydd iawn i’w ddefnyddio, ac eto, erbyn diwedd y wers bydd y dysgwyr wedi cael profiad o gynhyrchu, cyfarwyddo, sgriptio a chastio eu ffilm eu hunain. Mae’n rhwydd iawn gwahaniaethu tasgau hefyd, gan ganiatáu i ddysgwyr mwy galluog arbrofi â phlot a pharhad trwy ychwanegu  Full Article…

0

Teimladau Tafodrydd

Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn ddifyr a gellir ei ddefnyddio fel aseiniad bach ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn. Mae’n helpu disgyblion i deimlo’n rhan o’r dosbarth ac yn datblygu eu hymwybyddiaeth o deimladau pobl eraill. Os ydych chi’n gyfarwydd â’r gweithgaredd “Y Nodyn Bach”, gellir ystyried y gweithgaredd hwn fel fersiwn modern ohono.  Full Article…

0