Viewing 1 to 6 of 7 items
Archive | Gwersi 3-7 oed RSS feed for this section

Mewn Cawl!

Oedran 4–6 oed  Rhwyddineb *** Trosolwg Un o’r pethau sy’n rhan o gymeriad ein hardaloedd yw’r ryseitiau a’r prydau bwyd lleol. Yn y gweithgaredd hwn, mae’r myfyrwyr yn datblygu ryseitiau traddodiadol yn seiliedig ar draddodiad teuluol a choginio cartref. Caiff eu ryseitiau eu llwytho i fyny i flog y dosbarth. Disgrifiad Y cam cyntaf yn  Full Article…

0

Stori@

Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn wych ar gyfer gweithio gyda dysgwyr eraill yn yr un dosbarth, rhyngweithio rhwng dosbarthiadau yn yr un ysgol neu hyd yn oed cydweithio â dysgwyr mewn ysgolion eraill, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Defnyddiom ni weithgaredd wedi’i seilio ar ysgrifennu stori, ond gellir ei newid yn rhwydd i ddatblygu genres  Full Article…

0

Teimladau Tafodrydd

Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn ddifyr a gellir ei ddefnyddio fel aseiniad bach ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn. Mae’n helpu disgyblion i deimlo’n rhan o’r dosbarth ac yn datblygu eu hymwybyddiaeth o deimladau pobl eraill. Os ydych chi’n gyfarwydd â’r gweithgaredd “Y Nodyn Bach”, gellir ystyried y gweithgaredd hwn fel fersiwn modern ohono.  Full Article…

0

Llais a Llun

Trosolwg Gellir defnyddio arddweud llun (picture dictation) gyda dysgwyr o oedrannau a galluoedd gwahanol, ac mae’n weithgaredd gwych ar gyfer dysgu i ddilyn cyfarwyddiadau, datblygu sgiliau canolbwyntio a dysgu rhai cysyniadau mathemategol. Disgrifiad Mae llawer o wahanol ffyrdd o wneud hyn, yn dibynnu ar oedran y grŵp a lefel eu gallu. Mae Tux Paint yn  Full Article…

0

Bwrw Geiriau

Trosolwg Wordles yw’r patrymau geiriau sydd i’w gweld ym mhobman y dyddiau hyn. Rydym ni’n hoff iawn o’r meddalwedd sy’n eu cynhyrchu! Mae mor rhwydd ei ddefnyddio ac mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. Ar gyfer yr enghraifft hon, rydym ni wedi ddefnyddio Wordle i greu gweithgaredd cynhesu difyr a chyflym ar gyfer gwers. Disgrifiad Ewch i http://www.wordle.net/.  Full Article…

0

Gair am air.

Trosolwg Mae’n rhwydd iawn gwneud recordiadau sain erbyn hyn oherwydd bod amrywiaeth eang o fathau o feddalwedd sy’n hawdd eu defnyddio ar gael yn rhad ac am ddim. Rydym ni’n defnyddio’r recordiadau sain at ddibenion asesu darllen (asesu gan gyfoedion, hunanasesu ac asesu gan athrawon) ac adrodd i rieni. Disgrifiad Os nad oes gennych chi  Full Article…

0