Viewing 1 to 2 of 2 items
Tag Archives: Comic Life @cy

Gwyddoniaeth ar ffurf comic!

Mae plant wrath eu boddau’n cynnal arbrofion ymarferol ond, gan amlaf, mae gas ganddynt yr holl waith cofnodi safonol sy’n anghenrheidiol erbyn hyn… yn enwedig rheiny sy’n gweithio ar lefelau 4 a 5! Dyma syniad i ysgafnhau’r gwaith cofnodi a’i wneud yn fwy dymunol i blant heb golli’r elfennau pwysig megis adnabod newidynnau ayyb. Cliciwch  Full Article…

0

Gwyddoniaeth Wirion!

Oedran 10–12 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Comic Life 2 yw ein hoff feddalwedd ar gyfer ystafelloedd dosbarth cynradd. Mae’n un o’r ychydig ddarnau o feddalwedd yn y llawlyfr hwn nad yw’n rhad ac am ddim (mae’n costio £25 ar ôl y cyfnod treialu am ddim) ond mae’n werth pob ceiniog. Mae’n adnodd ardderchog ar gyfer  Full Article…

0