Viewing 1 to 4 of 4 items
Tag Archives: Audacity @cy

Podlediad Penigamp.

Oedran 7+ oed Rhwyddineb ** Trosolwg Mae creu podlediad sain yn haws o lawer nag y meddyliwch, ac mae’n bosibl ei ddefnyddio mewn sawl ffordd wahanol. Yn y gweithgaredd hwn, rydym wedi’i ddefnyddio i ddatblygu sgiliau llythrennedd ar yr un pryd â chreu cyfle i wella’r cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol. Mae natur amlddefnydd  Full Article…

0

Glog a Blog!

Oedran 6+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Pan fyddwch chi eisiau i ddysgwyr gyflwyno gwybodaeth i bobl eraill, pam na ofynnwch iddyn nhw wneud hynny ar ffurf ‘Glog’ yn defnyddio Glogster! Mae’r meddalwedd hwn yn berffaith ar gyfer creu posteri, ffeiliau ffeithiau, byrddau project neu gyfarwyddiadau ‘sut i…’. Mae hefyd yn weithgaredd sy’n rhoi cyflwyniad sylfaenol  Full Article…

0

Cerddorion Crefftus.

Trosolwg Yn y gweithgaredd hwn, caiff disgyblion eu hannog i weithio’n artistig ac yn dechnegol. Maen nhw’n dechrau trwy greu eu hofferynnau cerdd eu hunain o ddeunyddiau gwastraff ac yna’n ymchwilio i batrymau sain gan ddefnyddio meddalwedd recordio sain. I orffen, gallant drosglwyddo eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ynglŷn â seiniau trwy rannu tiwtorialau fideo a  Full Article…

0

Gair am air.

Trosolwg Mae’n rhwydd iawn gwneud recordiadau sain erbyn hyn oherwydd bod amrywiaeth eang o fathau o feddalwedd sy’n hawdd eu defnyddio ar gael yn rhad ac am ddim. Rydym ni’n defnyddio’r recordiadau sain at ddibenion asesu darllen (asesu gan gyfoedion, hunanasesu ac asesu gan athrawon) ac adrodd i rieni. Disgrifiad Os nad oes gennych chi  Full Article…

0