Viewing 1 item
Tag Archives: toondo

Tŵntastig!

Oedran 7+ oed Rhwyddineb **** Trosolwg Mae disgyblion yn ymchwilio i ysgrifennu yn y genre llyfrau comics. Byddan nhw’n dysgu sut i ddefnyddio deialog i fynegi eu syniadau a chreu plotiau difyr a gwreiddiol. Mae hyn yn arbennig o dda ar gyfer ymchwilio i greu dilyniant a phlotiau. Disgrifiad Gofynnwch i’r disgyblion ddod â’u hoff  Full Article…

0