Toneelschool: iedereen beroemd!

Leergebieden

klassieke dans, hedendaagse dans, muziek, zang, samenspel, algemene verbale vorming, creatief musiceren, toneel, voordracht en welsprekendheid en ICT

Leerkansen en vaardigheden

Lezen, uitvoeren, vertolken, presenteren, schrijven, samenwerken, rollenspel, choreografie, organiseren en leiderschap

Beschrijving

Geprikkeld door een waaier aan zowel klassieke als hedendaagse genres, krijgen de leerlingen de kans om de kneepjes te leren van optreden en podiumkunsten. Zoals de titel suggereert, nemen ze deel aan activiteiten waarvoor we ons lieten inspireren door het curriculum van een toneelschool. En we hopen stellig dat, als het project ten einde loopt, leerlingen die meer dan gewone interesse tonen voor één of meer disciplines, zich sterk genoeg voelen om een buitenschools clubje op te richten en in stand te houden, waar ze hun talenten verder kunnen ontplooien. Even belangrijk in dit project is dat de leerlingen zich amuseren en ontdekken wat je allemaal moet doen om acteur te worden , danser, filmmaker enz.

Er zijn zes activiteiten maar wellicht heb je voor elke activiteit verscheidene lessen nodig (naargelang de leeftijd en competentie van de leerlingen) om ze te voltooien. Algemeen gesproken is dit project het meest geschikt voor leerlingen van 14 jaar of ouder. Hier wordt het lesgeven over kunst vakoverschrijdend aangepakt. Voor je begint moet je dus het lesgeven over de afdelingen heen coördineren. Veel grote problemen kan dit niet met zich meebrengen, maar misschien zul je wel op de korte termijn de uurroosters van bepaalde leerkrachten moeten bijstellen.

Aan het einde van het project richten de leerlingen buitenschoolse clubjes voor verschillende kunstdisciplines op. Je zult de ondersteuning van collega’s nodig hebben om de leerlingen te helpen bij het oprichten en in stand houden van die clubjes. Tracht dus alvast, nog voor je met dit project begint, collega’s te ronselen die bereid zijn om je te helpen.

Zo, niet meer getalmd… Lichten! Camera’s! … Actie!

Activiteiten

Station 1: Poëzie met Pinterest
Na een gezamenlijke toneelopdracht, stellen leerlingen  hun interpretatie van een literaire tekst aan de klas voor aan de hand van Pinterest.

Station 2: Rollenspel op de radio
Met software om geluid op te nemen en te bewerken (Audacity), doen leerlingen eerste ervaringen op met rollen als onderzoeker, technicus, acteur, schrijver, producer, regisseur en toneelmeester, door hun eigen hoorspel op te voeren.

Station 3: Muzikale monologen
Met behulp van grappige online toepassingen waarmee je stemmen kunt opnemen (Blabberize), worden leerlingen (vooral verlegen persoontjes) aangemoedigd om voor een publiek te zingen.

Station 4: De documentairediva
In groepjes van twee gaan leerlingen een korte documentaire in de stijl van ‘fly-on-the-wall’ voorbereiden, filmen en voorstellen, met behulp van iMovie of Windows Movie Maker.

Station 5: Wie leidt de dans?
Leerlingen gebruiken leuke, aantrekkelijke online toepassingen (DancingPaul) en videofilmpjes om hun eigen dansroutines te creëren en te filmen.

Station 6: Iedereen Beroemd!
Leerlingen maken een digitale presentatie om reclame en promotie te maken voor een clubje van uitvoerend kunstenaars dat zij willen oprichten.

This post is also available in: Engels

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.