Showtijd

linha6Leergebieden

Algemene verbale vorming, klassieke dans, hedendaagse dans, toneel, voordracht en welsprekendheid, zang, samenspel

Leerkansen en vaardigheden

Deze metrolijn toont hoe je de voorbereiding van een concert of een theatervoorstelling veel vlotter kunt laten verlopen als je platforms voor digitaal leren gebruikt. Leerlingen ontdekken hoe ze elke dag op een heel praktische manier applicaties kunnen gebruiken waarvan ze dachten dat die enkel dienden als plaatsen voor sociale contacten of officiële opdrachten. Tijdens deze activiteiten ontwikkelen ze vaardigheden in het organiseren, het omgaan met tijd, zelfstandig handelen en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Over deze lijn

Digitale media en Web 2.0 kunnen leerkrachten helpen om hun professionele werkstroom te verbeteren. In deze metrolijn vinden leerkrachten vernieuwende en haalbare oplossingen voor de problemen die ze tijdens een theaterproject zien opduiken. Deze activiteiten verschillen lichtjes van de andere in dit handboek omdat het ‘lesgeven’ impliciet in de ideeën zit, d.w.z. we beschrijven hier de applicaties, de platforms en de logistieke aspecten zelf en niet hoe jij je leerlingen moet leren een bepaalde Web 2.0 toepassing te gebruiken.

Activiteiten

Station 1: Loopt alles gesmeerd
Leerlingen ontdekken hoe ze met verschillende Web 2.0 toepassingen  (Survey Monkey, Doodle Poll) de voorbereidende fases van een show of concert kunnen organiseren.

Station 2: Repeteren? Op rolletjes!
Leerlingen ontdekken hoe ze met verschillende Web 2.0 toepassingen (digitale media, Skype, blogs en vlogs) hun oefensessies efficiënt kunnen maken.

Station 3: Men zegge het voort!
Leerlingen gebruiken sociale media om in contact te blijven met elkaar, om nieuwe leden te rekruteren en de voortgang van hun voorbereidingen te volgen.

Station 4: Een video programma
Met behulp van mobiele filmapparatuur en software voor videobewerking maken leerlingen een video om reclame te maken voor een aankomend evenement.

Station 5: De voorstelling
Met behulp van een mobiele camera en software voor videobewerking maken leerlingen een documentaire in de stijl van  ‘fly-on-the-wall’ over hun eerste avondvoorstelling.

 

This post is also available in: Engels

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.