Viewing 19 to 21 of 21 items
Archive | Gwersi 8-12 oed RSS feed for this section

Gwaith cartref gwych!

Trosolwg Mae Padlet yn ffordd wych o gasglu syniadau a chyfraniadau gan ddysgwyr ac yn ffordd hawdd o’u cyflwyno. Gellir ei ddefnyddio at ddibenion amrywiol iawn, e.e. casglu adborth ar wersi, addysgu ieithoedd tramor modern, gwneud rhagfynegiadau a phostio syniadau a chyfraniadau dysgwyr yn gyffredinol. Fe wnaethom ni ei ddefnyddio fel tasg gwaith cartref gyflym,  Full Article…

0

Cerddorion Crefftus.

Trosolwg Yn y gweithgaredd hwn, caiff disgyblion eu hannog i weithio’n artistig ac yn dechnegol. Maen nhw’n dechrau trwy greu eu hofferynnau cerdd eu hunain o ddeunyddiau gwastraff ac yna’n ymchwilio i batrymau sain gan ddefnyddio meddalwedd recordio sain. I orffen, gallant drosglwyddo eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ynglŷn â seiniau trwy rannu tiwtorialau fideo a  Full Article…

0

Chwilio Chwim!

Trosolwg Peiriant chwilio yw WolframAlpha, ac mae’n gweithio mewn ffordd gwbl wahanol i Google, dyweder. Tra bydd peiriannau chwilio eraill yn darparu llwythi o ganlyniadau ar ffurf tudalennau gwe – a llawer ohonynt yn rhy fanwl ac anodd i ddysgwyr eu darllen a chanfod yr hyn sydd arnynt ei eisiau – mae’r canlyniadau ar WolframAlpha  Full Article…

0