Gwyddoniaeth ar ffurf comic!

Mae plant wrath eu boddau’n cynnal arbrofion ymarferol ond, gan amlaf, mae gas ganddynt yr holl waith cofnodi safonol sy’n anghenrheidiol erbyn hyn… yn enwedig rheiny sy’n gweithio ar lefelau 4 a 5! Dyma syniad i ysgafnhau’r gwaith cofnodi a’i wneud yn fwy dymunol i blant heb golli’r elfennau pwysig megis adnabod newidynnau ayyb. Cliciwch yma os hoffech gynllun gwers lawn  full lesson plan. Enw’r feddalwedd yw Comic Life ac anaml iawn rydym yn annog athrawon i dalu am feddalwedd ond yn yr achos yma mae’r buddsoddiad (tua $19 ar gyfer y cyfrifiadur neu $4.99 ar gyfer iPad) gwerth pob ceiniog!

This post is also available in: English, Romanian

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.