Croeso i wefan Taccle 2!

Yma, fe gewch chi hyd i:

  • 5 llawlyfryn cam-wrth-gam ar gyfer integreiddio e-ddysgu ar lawr eich ystafell ddosbarth: E-ddysgu i Athrawon Cynradd a 5 llawlyfr arall ar gyfer athrawon uwchradd sy’n dysgu mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg, y dyniaethau, y celfyddydau a sgiliau allweddol. Gellir eu lawrlwytho yn rhad ac am ddim yma!
  • Gwybodaeth parthed y prosiect cyntaf, sef Taccle1, a chopi o The E-learning Handbook for Classroom Teachers, eto yn rhad ac am ddim.
  • Cannoedd o syniadau dysgu a gweithgareddau difyr ar gyfer pob oedran, gallu a phwnc.
  • gwybodaeth parthed cyrsiau hyfforddi (sy’n agored i bawb) i gyd-fynd a’r llawlyfrau e-ddysgu.
  • cyfleoedd i ryngweithio gydag athrawon eraill ledled Ewrop.
  • gwybodaeth parthed adnoddau ar-lein sydd hefyd yn rhad ac am ddim.

This post is also available in: English

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.