Beth yw Oed y Goeden?

B0ThFJsIcAA_Ot4Mae’n bosib datblygu’r syniad yma ym meysydd eraill er mwyn ysgogi plant i greu cynnwys ar-lein. Beth am greu llinell amser o safbwynt y creaduriaid sydd wedi byw yn y goeden ar hyd ei hoes? Beth am ddefnyddio Trydar (Twitter) i drydar ffeithiau am goed? Neu beth am ofyn i blant i greu blog – gallant naill ysgrifennu’r blog o safbwynt y goeden neu greu Glog www.glogster.com am goed yn gyffredinol.

This post is also available in: English

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.