Ik hou van literatuur

Even schetsen
In deze activiteit gebruiken de leerlingen creatieve online toepassingen om te tonen dat ze een tekst die ze bestudeerd hebben, hebben begrepen.
We gebruikten de volgende toepassingen om de leerlingen een aantal teksten te leren begrijpen. De teksten en fragmenten zouden van volgende auteurs kunnen zijn, Hugo Claus, Jan Wolkers, Gerard Reve, Harry Mulisch, Gerrit Komrij, Arnon Grunberg, Hafid Bouazza enz.

Idee: Vraag de leerlingen te brainstormen op Wordle, ze noteren alle woorden die in hen opkomen wanneer ze aan de tekst denken.

Hoe ga je te werk?
Laat de leerlingen kennismaken met Prezi, je kan gratis een account aanmaken; ofwel eentje voor de school, ofwel eentje voor elke leerling. Leg hen uit dat ze een Prezi-presentatie zullen maken om te schetsen in hoeverre ze de tekst begrepen hebben. Hier is  een voorbeeldje van een boekbespreking over Roald Dahl die we leuk en verrijkend vinden.
Leg hen uit dat ze voor het eigenlijke begin een planning zullen moeten opstellen en informatie, video-opnames enz. zullen moeten bijeenzoeken die ze in hun presentatie willen gebruiken. Van zodra ze aangemeld zijn, krijgen de leerlingen een instructiefilmpje aangeboden. Als ze nog nooit Prezi gebruikt hebben, moeten ze klikken op ’Show me how’. Ze moeten minstens 6 items toevoegenvoor ze in staat zijn hun presentatie samen te stellen, maar leg hen uit dat ze er waarschijnlijk veel meer zullen nodig hebben om de tekst, en hun begrip ervan, recht aan te doen.

Idee: Leerlingen kunnen hun eigen verhalen en verhalen geïnspireerd op teksten, maken door Dvolver te gebruiken.

Besteed er een paar lessen aan zodat ze steeds dingen aan hun presentatie kunnen toevoegen. Ze kunnen hun presentatie afspelen en opnieuw opmaken zoveel ze maar willen.

Idee: Jongere leerlingen kan je vragen een korte scène uit een boek opnieuw te schrijven, ze kunnen hiervoor Storybird gebruiken.

Vraag aan vrijwilligers hun Prezi in de klas voor te stellen.

Idee: Gebruik Twitter om de leerlingen personages uit een toneelstuk of boek te laten naspelen (bijvoorbeeld Suiker van Hugo Claus).

Wat heb je nodig?
Tenzij ze per twee of in groepjes werken, hebben de leerlingen elk een computer of ander device nodig. Nochtans kan een groot deel van de presentatie als huiswerk gedaan worden; vooral van zodra ze Prezi onder de knie hebben. Notities kunnen voor alle leerlingen nuttig zijn, maar vooral voor de zwakkere.

Wat kan je ermee bereiken?
De leerlingen zullen zeker niet uit het oog verliezen dat ze niet bepaald gek zijn op verhandelingen schrijven. Bovendien zullen meer studieuze leerlingen aangezet worden om creatiever te zijn en hen in staat stellen om ‘out of the box’ te denken en zich steeds makkelijker uit te drukken.

Ook goed voor …
aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschappen, bijna ieder vak!

This post is also available in: Engels, Italiaans, Portugees, Portugal, Roemeens

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.