Vervolgverhalen

OVERZICHT
Deze activiteit is zeer geschikt om samen te werken met andere leerlingen in dezelfde klas, voor interactie tussen klassen in dezelfde school, of zelfs met leerlingen in een andere school, nationaal en internationaal. De activiteit die wij gebruikt hebben was gebaseerd op het schrijven van een verhaal maar je kunt gemakkelijk overgaan naar het ontwikkelen van verschillende schrijfgenres binnen het leerplan (tijdslijnen, biografieën enz.)

BESCHRIJVING
Vorm eerst een netwerk van correspondenten die willen deelnemen aan het online schrijven van een verhaal. Voor je eerste poging probeer je het misschien het best met groepjes in je eigen klas of in klassen in je school. Je kunt daarna de activiteit uitbreiden en vervolgverhalen schrijven als een cluster of een groep van scholen waar je connecties hebt.
In principe gaat het over een groep van leerlingen (in paren, kleine groepjes of als klas) die een openingsparagraaf voor een verhaal schrijft. Dan e-mailen (of tweeten!) ze hun openingsparagraaf/-zin naar de volgende groep die dan een paragraaf toevoegt en doorstuurt. Het verhaal blijft verder rondgaan tot iedereen aan de beurt is geweest of tot het klaar is. Hieronder een uittreksel waar wij de eerste zin invoerden.
1. ‘De jongen ging uiterst voorzichtig de grot binnen, wetende dat hij wat hij zou aantreffen niet leuk zou vinden.’
2. ‘De grot was donker en vochtig, zijn kleine zaklamp was van zeer weinig nut. Toen hij de hoek om liep, wandelde hij een spelonkachtige ruimte binnen…’
Als alle opeenvolgende e-mails of tweets beschikbaar gemaakt worden voor alle deelnemende groepen, kunnen leerlingen de vooruitgang van het verhaal volgen en bekritiseren, bijdragen evalueren en de vooruitgang bespreken. Het vervolgverhaal komt gewoonlijk tot een natuurlijk einde en dan kan het op de website van de school gepubliceerd worden.
Leerlingen kunnen originele personages voor hun verhalen creëren op op Toonlet. Ze kunnen die afdrukken alvorens ze er profielen voor maken en ze in hun creatief schrijfwerk gebruiken. Met Toonlet kun je een pseudoniem kiezen en een scenario ontwerpen! Het is helemaal gratis en je hebt een account nodig.

WAT HEB IK NODIG?
• Toegang tot een e-mailaccount of een Twitteraccount.
• Samenwerkende groepen, klassen of scholen. Als je Twitter gebruikt, zorgen de veiligheidsregels in ‘Twitter Rollenspel’ ervoor dat enkel bevoegde personen toegang hebben tot het vervolgverhaal.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Wij ontdekten dat dit type van activiteit enthousiasme en participatie verhoogt, zelfs bij onwillige schrijvers. Het voordeel bij het schrijven van een zin of paragraaf is dat leerlingen zich kunnen concentreren op een kort stukje zonder te verzanden in ‘het grote geheel’, namelijk de algemene plot. De anticiperende gedachte dat ze een volgende paragraaf of zin mogen verwachten maakt ze ook gretiger om meer van het verhaal te lezen en hun eigen bijdragen te schrijven. Dat ze zich daarbij een mening vormen over de bijdragen van anderen helpt ook om hun eigen schrijfvaardigheid te ontwikkelen.

HINTS & TIPS
Als je overweegt een vervolgverhaal te schrijven met andere scholen, stel dan vooraf een lijst met regels op zoals “alle deelnemers moeten binnen drie dagen een bijdrage leveren”. Op die manier moeten leerlingen geen lange periodes wachten op het volgende deel.
Hoe meer partners deelnemen, hoe langer het duurt voor het verhaal terug is, dus zou je het aantal deelnemers kunnen beperken tot drie of vier groepen.
Als je Twitter gebruikt (zeer goed om de lengte van de bijdragen te beperken), maak dan een hashtag voor het verhaal, zodat anderen het makkelijk vinden (bv.#cave2013)

VEILIGHEID
Zorg ervoor dat alle correspondentie via jou, de leerkracht verloopt. Leg er de nadruk op hoe belangrijk het is om persoonlijke e-mailadressen enz. niet met anderen te delen op het web.

ANDERE IDEEËN
• Experimenteer met Voicethread om multimediale en niet op elkaar volgende verhalen te vertellen.
• Laat kinderen sommige sleutelwoorden, interessante of moeilijke woorden in het verhaal linken aan meer informatie of afbeeldingen of geluidsbestanden zoals het ruisen van de zee, dierengeluiden, stormen enz. Zo kan het verhaal in ‘drie dimensies’ groeien en kunnen meer kinderen bijdragen.
• Plak het uiteindelijke verhaal in een Word-document, sla het op als een pdf en upload het naar een Kindle zodat andere kinderen het kunnen lezen.
• Gebruik Twitter om verhalen te schrijven! Veel schrijvers en dichters hebben geëxperimenteerd met de 140-tekensgrens van Twitter; ze brachten nieuwe vervolgverhalen in kleine brokjes om hun werk onder de aandacht te brengen. Misschien vind jij het een leuk idee om je leerlingen hun creatieve schrijfvaardigheden te laten uitproberen op zo’n restrictief platform als Twitter. Het brengt hen discipline en helderheid van denken bij en sommige kinderen die de moed verliezen bij het schrijven van een langer verhaal vinden dit wel doenbaar.

This post is also available in: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Portugal, Roemeens, Welsh

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.