Fotografie

linha4Leergebieden

Je zou dit kunnen opvatten als een onderdeel van een taalcursus (Nederlands of een vreemde taal) maar het werkt het best als een vakoverschrijdend project (kunst/taal/vakoverschrijdende eindtermen). Je kunt er makkelijk een heel semester aan werken.

Leerkansen en vaardigheden

Deze metrolijn geeft leerlingen de kans om aan verscheidene basisvaardigheden te werken, zoals digitale competenties, sociale competenties en burgerzin, leren leren en ondernemerschap. Ze leren samenwerken en nadenken over hun werk, terwijl ze zich artistiek uitdrukken in verschillende digitale creaties. Ze beginnen het belang van netwerking in te zien.

Voor deze metrolijn lieten we ons inspireren door de Learning To Love You More website.

Over deze lijn

Door een reeks opdrachten uit te voeren, maken de leerlingen een aantal digitale artefacten (digitale creaties) die ze daarna online publiceren. Anderen worden uitgenodigd om op die werken te reageren; ook dat maakt deel uit van het leerproces. De opdrachten presenteren we in de vorm van foto prompts. Zo’n foto prompt is een afbeelding (van het internet gehaald of door de leerlingen gemaakt) die gewoonlijk vergezeld gaat van geschreven tekst in een of andere vorm. Het is m.a.w. een visueel aantrekkelijke manier om iemand aan het werk te zetten. Voorbeelden vind je op deze websites: http://photoprompts.tumblr.com/of http://writingprompts.tumblr.com/. Die foto prompts zijn meer gericht op het schrijven maar eigenlijk kun je toewerken naar de creatie van gelijk welk digitaal artefact.

Activiteiten

Station 1: Eerste indrukken
Leerlingen reageren met een digitale creatie op een foto prompt van de leraar.

Station 2: Muzikale inspiratie
Leerlingen creëren een digital artefact geïnspireerd door hun favoriete muziek.

Station 3: Prompts voor medeleerlingen
Leerlingen werken samen om voor hun collega’s innovatieve prompts te maken in PicMonkey.

Station 4: Prompts publiceren
Via communicatieplatformen en sociale media die ze zelf kiezen, lanceren ze hun prompts in een online campagne.

This post is also available in: Engels

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.