Bescherming

Als plaatsvervangende ouders hebben alle leerkrachten de plicht om de kinderen voor wie zij zorgen te beschermen.  Als je dus als leerkracht verantwoordelijk bent voor kinderen terwijl ze digitale middelen en het internet gebruiken, moet je het nodige doen om hen te beschermen.

Het eerste waar we naar kijken is de hardware. Computers of andere apparaten zijn op zich niet schadelijk. Zelfs als kleine kinderen hun vingers in de gaten van een computer steken, zijn ze niet in fysiek gevaar. Een veel groter probleem vormen kinderen die zonder toezicht toegang krijgen tot het internet – bijvoorbeeld als je computers in je klas hebt en de kinderen tijdens de middagpauze in de klas moeten blijven omdat het te hard regent. Hier zijn we absoluut streng over – geen internetgebruik zonder toezicht, maar het liefst met dat van jou.

Wij geven er de voorkeur aan dat de leerkracht op elke computer of device in zijn klas HETZELFDE paswoord zet en het aan niemand doorgeeft, behalve aan één aangeduide persoon, voor in het geval je klaslokaal door iemand anders gebruikt wordt. Voor je leerlingen de computers gaat gebruiken, zal je overal moeten gaan inloggen. Als de computers op een netwerk zijn aangesloten of je gebruikt een pakket op één computer, zijn de regels anders. Op het einde van de les ga je rond om na te gaan of iedereen uitgelogd heeft. Verander het paswoord regelmatig, leerlingen zijn buitengewoon goed in het vinden van een paswoord.

Wees voorzichtig met lege schermen en leerlingen die je vertellen dat ze uitgelogd hebben, klik op de spatiebalk om er zeker van te zijn dat de computer zich niet in slaaptoestand bevindt in plaats van correct afgesloten te zijn.

Leerlingen hebben vaak gemakkelijk toegang tot hardware waarmee ze kunnen opnemen. Bij middelbare scholieren is de verleiding groot om met een camera, smart Phone, tablet of ander apparaat te filmen. Misschien heeft een leerling een eigen toestel bij zich waarmee hij kan opnemen, ofwel maakt hij op een onbewaakt moment gebruik van een toestel van de school. Het kan om onschuldige opnames gaan, maar je kunt evengoed te maken krijgen met leerlingen die andere leerlingen filmen in de toiletten of de kleedkamers. Ze worden dit heel snel beu, zeker nadat je als leerkracht op de juiste manier hebt ingegrepen.

Maar intussen heb je waarschijnlijk al bezoek gehad van verbolgen ouders. Wees dus voorzichtig, toegang tot opnametoestellen is een echt privilege dat leerlingen moeten verdienen en dat jij zeer voorzichtig toestaat.  Hoe je ermee omgaat, hangt weer af van hoe jij je klas aanpakt. Zoals met alle andere dingen, is zo’n voorval gewoonlijk weer gauw vergeten. Het goede nieuws is dat je zulke opnames gemakkelijk kunt wissen. Toch kan dit gedrag in sommige klassen zeer hardnekkig worden. Vertrouw in dat geval op je eigen professionele inschattingsvermogen om te weten hoe je dit kan stoppen.

This post is also available in: Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Portugal, Roemeens

No comments yet.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.