Viewing 7 to 12 of 21 items
Archive | Gwersi 8-12 oed RSS feed for this section

Teulu Mawr.

Oedran 9+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i ddysgu am fywydau plant mewn gwledydd eraill ac mae’n arbennig o effeithiol ar gyfer cymharu a chyferbynnu eu hysgolion. Mae enghraifft i’w gweld yn: Disgrifiad Yn gyntaf, bydd angen i chi ddod o hyd i ysgol bartner mewn gwlad arall. Mae sawl  Full Article…

0

e-Wyddoniadur.

Oedran 8+ oed  Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r gweithgaredd hwn yn ffordd newydd o fynd ati i greu project ar bwnc penodol. Mae’n addas ar gyfer creu projectau ar unrhyw bwnc bron, e.e. anifeiliaid, hanes, daearyddiaeth, neu unrhyw faes o fewn y pynciau ehangach hyn, e.e. ceffylau, y Rhufeiniaid neu’r India. Yn yr enghraifft hon, roedd  Full Article…

0

Mapio’r ‘Mennydd.

Oedran 7+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Mae’r wers hon yn rhoi ffordd strwythuredig i blant fyfyrio ar stori yn defnyddio meddalwedd mapio’r meddwl. Fe allen nhw ei ddefnyddio fel offeryn i gynllunio eu straeon eu hunain. Disgrifiad Mae’r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer ystod eang o oedrannau a galluoedd cyn belled â’ch bod chi’n  Full Article…

0

Glog a Blog!

Oedran 6+ oed Rhwyddineb *** Trosolwg Pan fyddwch chi eisiau i ddysgwyr gyflwyno gwybodaeth i bobl eraill, pam na ofynnwch iddyn nhw wneud hynny ar ffurf ‘Glog’ yn defnyddio Glogster! Mae’r meddalwedd hwn yn berffaith ar gyfer creu posteri, ffeiliau ffeithiau, byrddau project neu gyfarwyddiadau ‘sut i…’. Mae hefyd yn weithgaredd sy’n rhoi cyflwyniad sylfaenol  Full Article…

0

Gwyddoniaeth Wirion!

Oedran 10–12 oed Rhwyddineb **** Trosolwg Comic Life 2 yw ein hoff feddalwedd ar gyfer ystafelloedd dosbarth cynradd. Mae’n un o’r ychydig ddarnau o feddalwedd yn y llawlyfr hwn nad yw’n rhad ac am ddim (mae’n costio £25 ar ôl y cyfnod treialu am ddim) ond mae’n werth pob ceiniog. Mae’n adnodd ardderchog ar gyfer  Full Article…

0